HISD ra xa lộ để tuyển mộ giáo chức

Các bảng quảng cáo trên toàn thành phố để tuyển mộ các giáo chức song ngữ và giỏi

Nhóm tuyển mộ giáo chức của HISD đang tiến ra xa lộ chung quanh thành phố để tuyển các giáo chức song ngữ cũng như toán và khoa học cho niên khoá 2017-2018 r.

Bốn bảng quảng cáo đã được dựng lên chung quanh thành phố ở một số đường đông xe nhất Houston, gồm 610 East tại đường Kirkpatrick, I-45 tại đường Tidwell, và 610 North tại đường Shepard. Bảng quảng có có hình ảnh sặc sỡ của các học sinh và các tranh khác để quyến rũ người lái xe hãy nghĩ đến nghề dậy học trong HISD.

Các bảng quảng cáo sẽ kéo dài trong vài tháng khi phòng tuyển mộ của HISD tiếp tục đưa thêm các ứng viên giáo chức đủ điều kiện vào nhóm của học khu, cho phép các hiệu trưởng tiếp tục thuê trong mùa hè. Mục tiêu là để bảo đảm tất cả 283 trường HISD được đủ nhân viên vào tháng Tám khi khởi đầu niên khoá 2017-2018.

Nếu quý vị muốn nộp đơn và trở nên một phần của các ứng viên giáo chức của HISD, xin nhấn vào đây.