Viên chức Sở Dinh Dưỡng HISD được vinh dự vì phục vụ tuyệt hảo

“Tháng Năm đầy những phấn khởi,” Wiggins nói, bà chính thức gia nhập học khu vào ngày 15 tháng Năm. “Không chỉ vì tôi bắt đầu một vai trò mới trong khu học chánh lớn hàng thứ bẩy toàn quốc, nhưng còn công việc tôi thi hành trong nhiềunăm để hỗ trợ các trẻ em và cộng đồng, và đã được nhận biết bởi đồng nghiệp cũng như những người khác trong kỹ nghệ thực phẩm. Giải thưởng này nhắc nhở tôi lý do tại sao tôi đi làm hàng ngày”.

Được đề cử bởi Schwan’s Food Services, bà Wiggins được vinh dự là người điều hành thực phẩm hàng đầu ở các trường tiểu và trung học.

Bà Wiggins được thuê để tái định hình nhánh cung cấp thực phẩm của HISD và gia tăng khả năng của cơ sở sản xuất này, trong khi thi hành các khởi xướng mới mà nó sẽ đem thực phẩm tươi hơn và chất liệu tốt hơn cho 215,000 học sinh của khu học chánh.

Theo IFMA, sinh hoạt này được thiết lập để vinh danh các người điều hành tài giỏi về dịch vụ thực phẩm toàn quốc, và những người đoạt giải được chọn bởi các nhà lãnh đạo kỹ nghệ vì đã cho thấy sự tuyệt hảo trong lãnh vực của họ. Lấy tên “The Academy Awards of Foodservice,” giải thưởng Gold & Silver Plate Awards, được thành lập năm 1954, được coi là một trong những vinh dự cao quý nhất của kỹ nghệ này.