Các văn phòng, trường HISD sẽ đóng cửa Ngày Memorial

Tất cả văn phòng hành chánh và trường HISD sẽ đóng cửa thứ Hai, 29 tháng Năm, 2017 để nghỉ lễ Memorial (chiến sĩ trận vong)

Các văn phòng HISD sẽ mở cửa lại vào thứ Ba, 30 tháng Năm, 2017