HISD hợp tác với “Houston METRO” để cung cấp việc di chuyển miễn phí cho học sinh trong mùa hè

Khu Học Chánh Houston đã hợp tác với METRO để cung cấp chuyến đi miễn phí mùa hè cho mọi học sinh HISD trong chương trình Summer of Fun Pass.

Chương trình “Summer of Fun Pass” cho phép học sinh đi bất cứ xe buýt nào của METRO, xe Park & Ride, hay xe điện “METRO Rail” miễn phí từ 1 tháng Sáu đến 1 tháng Chín, 2017. Chương trình này giúp học sinh tham dự các chương trình hè và đi làm mà không phải lo nghĩ đến sự di chuyển.

“HISD rất cảm ơn Houston Metro khi cung cấp cho học sinh các chuyến đi miễn phí trong thành phố vào hè này,” Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dục là bà Wanda Adams nói. “Việc này sẽ có lợi cho học sinh chúng tôi khi cho phép các em vẫn tích cực trong mùa hè và tham dự các sinh hoạt hè cách dễ dàng.”

Chương trình “Summer of Fun Pass” đòi hỏi phải có sự tham dự và có thể xin trên mạng tại RideMETRO.org, gọi số 713-635-4000, hay đích thân đến một trong các tiệm Metro RideStores, 1990 Main St. hoặc 1001 Travis St. Học sinh phải theo học các lớp từ mẫu giáo đến 12 vào mùa thu này để được tham dự.

Thẻ này giống như một thẻ METRO thường lệ. Người đi xe buýt phải để thẻ của mình vào hộp Q để được miễn phí. Hộp Q ở phía trước xe buýt gần tài xế và trong các trạm xe điện METRORail .

“Khi hệ thống chuyên chở công cộng lớn nhất Houston cùng nhau giúp học sinh chúng tôi, nó cho thấy sự lưu tâm của thành phố đối với các trẻ em,” ông TGĐ HISD là Richard Carranza nói. “METRO đang phục vụ trẻ em trong một cách to lớn, và học sinh sẽ không bỏ qua cơ hội này.”

Sau ngày 1 tháng Chín, thẻ này đổi sang thẻ METRO với giá cho học sinh, nó cho phép học sinh đi xe buýt với nửa giá tiền.