Trường DeBakey dẫn đầu danh sách các trường trung học hàng đầu của Children at Risk trong bảy năm liền

Tổ chức “Children at Risk” công bố danh sách hàng năm các trường hành đầu trong vùng Houston, và trong bảy năm liền, trường DeBakey High School for Health Professions của HISD được đứng hàng thứ nhất trong các trường trung học II cấp.

Bốn trường trung học HISD khác cũng có trong danh sách 10 trường đứng đầu và chiếm năm hạng đầu là: Carnegie Vanguard High School (#2), High School for the Performing and Visual Arts (#3), Eastwood Academy (#4), và Carnegie Vanguard High School (#5).

Ba trường trung học I cấp cũng được nhìn nhận là: Lanier Middle School (#2), T.H. Rogers (#9), Project Chrysalis Middle School (#10). Trong danh sách các trường tiểu học, hai trường HISD được xếp hạng là: River Oaks Elementary School (#4) và Horn Elementary School (#7).

Cũng đáng được để ý năm nay là 11 trường chiếm được vinh dự “Gold Ribbon” trong các trường có số đông học sinh bất lợi kinh tế nhưng học giỏi. Tám trường HISD chiếm được giải thưởng ở cấp tiểu học, gồm Park Place Elementary School, Lyons Elementary School, DeChaumes Elementary School, Field Elementary School, Burbank Elementary School, Sutton Elementary School, Ed White Elementary School, DeZavala Elementary School. Ba trường trung học I cấp của HISD cũng được giải “Gold Ribbon” là: Burbank Middle School, Pilgrim Academy, Stevenson Middle School.

Để xem trọn danh sách thứ hạng năm 2017 và phương pháp, hãy vào trang mạng Children at Risk.