Giáo hóa và bầu khí học đường là đích điểm của chuỗi học hỏi trên toàn học khu

Các người lãnh đạo quy tụ để học hỏi về phục hồi công bằng, thực hành sự bao gồm, và hỗ trợ mọi học sinh

<!–<!–
20170612_PLS – Images by Houston Independent School District

Tuần này, trên 1,500 người lãnh đạo học đường và học khu đã quy tụ tại trung tâm Kingdom Builders Center cho tổ chức “2017 Professional Learning Series” (PLS) của HISD, gồm hai ngày phát triển, hợp tác, và học hỏi nhằm đề ra các ưu tiên và nhãn quan cho niên khoá 2017-2018 sắp tới. Chủ đề của PLS năm nay “Support Every Child: Create a Culture and Climate for all Students” (hỗ trợ mọi trẻ em: thiết lập một nền giáo hóa và bầu khí cho mọi học sinh) nhấn mạnh đến các tương quan giữa một nền giáo hóa và lối đối xử trưởng thành trong các trường. Tại PLS, các người lãnh đạo trường sẽ chú trọng đến việc làm thế nào sự cải thiện văn hóa và bầu khí học đường có thể giảm bớt tỉ lệ bỏ học, vấn đề kỷ luật, ức hiếp, và các hạnh kiểm nguy hại khác trong khi hỗ trợ học sinh gia tăng thành tích học vấn và hạnh kiểm.

Ông tổng giám đốc Richard Carranza đã khởi sự PLS với một đoạn phim video đề cao những nỗ lực hợp tác của trường Tiểu Học Mading giữa nhân viên và phụ huynh để xây đắp một nền giáo hóa tích cực, mà nó dẫn đến việc giảm bớt quyết liệt các vấn đề kỷ luật và đuổi tạm trong năm qua.

Cộng thêm việc đề cao trường Mading, ông Carranza đã khen ngợi những nỗ lực của học khu để giảm bớt việc đuổi tạm trên toàn học khu. Trong năm qua, những việc đuổi tạm đã giảm bớt sáu phần trăm, trong khi hình phạt trong trường giảm bớt chín phần trăm. Sự giảm bớt này là một phần của học khu vận động phục hồi việc thực hành công bằng, mà nó nhắm đến cách khéo léo giao tiếp và đáp ứng các nhu cầu xã hội và tình cảm của học sinh thay vì cấm đoán lối cư xử xấu và kỷ luật. Mới trong tuần qua, Ủy Ban Giáo Dục đã tán thành những thay đổi của Tác Phong Học Sinh 2017-2018 để hỗ trợ thêm cách phục hồi, và vào tháng Ba ủy ban này đã tán thành một kế hoạch để mở đầu một chương trình giáo dục kỷ luật thay thế trong trường.

“Các trường công lập là nơi trú ẩn sau cùng của học sinh chúng ta,” ông Carranza nói. “Tất cả quý vị trong phòng này là người sau cùng chấm dứt con đường từ trường đến nhà tù.”

Diễn giả chính là Ts. Crystal Laura của Đại Học Chicago State cũng nói chuyện với đám đông những người lãnh đạo học đường và bà yêu cầu họ hãy nghĩ đến công việc như các nhà giáo dục, chống với nhà tù. “Quý vị không thể thi hành một mình nhưng hãy đứng lên và hãy làm điều gì đó,” bà Laura nói. “Hãy chọn một con đường và cố gắng hết sức.”

PLS tiếp tục cả ngày thứ Ba tại Kingdom Builders Center. Các người lãnh đạo học đường và học khu từ khắp nơi sẽ tham dự các buổi huấn luyện nguyên ngày về giáo dục đặc biệt, phục hồi công bằng, học hỏi về xã hội và cảm xúc, thiết kế chung cho việc học, và công bằng.