HISD được gọi là “District of Distinction” vì chương trình hai ngôn ngữ

Tổ chức “Association of Two-Way and Dual Language Education” (ATDLE) đã chọn Khu Học Chánh Houston để được giải thưởng ”2017 District of Distinction” vì chương trình hai ngôn ngữ của học khu.

“Giải thưởng toàn quốc này được tặng cho các trường và khu học chánh dẫn đầu trong việc thiết lập các chương trình vững mạnh để bảo đảm cơ hội song ngữ và song văn hóa cho các học sinh của mình,” bà Rosa Molina nói, bà là giám đốc điều hành của ATDLE. “Các chương trình song ngữ được khởi sự trong HISD đã trên 20 năm, và việc nhìn nhận sự quyết tâm của HISD với công việc này thì lẽ ra phải thi hành từ lâu.”

Giải thưởng toàn quốc này sẽ được trao tặng trong đại hội song ngữ “25th Annual Two-Way Bilingual Immersion Conference” ở   Palm Springs, California vào ngày 27 tháng Sáu.

Bà Molina đã nêu ra sự quyết tâm của HISD với giáo dục song ngữ và chúc mừng các nỗ lực của học khu trong việc cổ vũ song ngữ và song văn hóa.

“Dấu vết của HISD trong công việc này từng có ảnh hưởng lớn lao trong các trường Texas và các học khu bên trong và ngoài HISD,” bà nói. “Chúng tôi rất hãnh diện để vinh danh công việc này.”

Hiện thời, HISD dẫn đầu tiểu bang Texas với 62 chương trình và chính sách về song ngữ và song văn hóa mà nó không chỉ bao gồm tiếng Tây Ban Nha, nhưng còn tiếng Quan Thoại, Ả Rập và Pháp.

Phụ Tá TGĐ về Chương Trình Đa Ngữ là Ts. Altagracia “Gracie” Guerrero đã cảm ơn tổ chức này và ông tiếp tục nhấn mạnh đến sự quyết tâm “củng cố và sắp xếp các chương trình song ngữ hiện thời để số học sinh song văn hóa tốt nghiệp càng gia tăng mỗi năm.”