Cornelius Anderson được chọn là tân hiệu trưởng trường “Wesley Elementary School”

Cornelius Anderson được chọn là tân hiệu trưởng trường Tiểu Học Wesley. Anderson từng là một nhà giáo dục trong 16 năm và đã phục vụ trong nhiều vai trò, từ bán giáo chức đến hiệu trưởng. Ông khởi đầu sự nghiệp ở học khu Garland là một bán giáo chức đặc biệt và điều hợp viên về tật nói ngọng trước khi ông vào học khu Denton là một giáo chức mẫu giáo, giám đốc giảng dậy, và hiệu phó. Từ 2014, ông phục vụ là hiệu trưởng của trường “Stafford Intermediate School” thuộc Stafford MSD và được chọn là quản trị viên học khu của năm 2015-2016. Ông Anderson có bằng cử nhân về đa ngành từ đại học Texas Woman’s University, bằng cao học về lãnh đạo giáo dục từ đại học American College of Education, và hoàn tất chương trình giám đốc học khu tại Sam Houston State University.