Siomara Saenz-Phillips được chọn làm viên chức hỗ trợ học đường cho Vùng Tây

Siomara Saenz-Phillips được chọn làm viên chức hỗ trợ học đường cho Vùng Tây. Gần đây nhất bà phục vụ là Giám Đốc Vùng Tây. Saenz-Phillips từng dậy học ở nhiều cấp lớp, từ tiểu học đến trung học II cấp – cả bên ngoài và bên trong HISD. Bà có nhiều kinh nghiệm về lãnh đạo, kể cả hiệu trưởng chính dẫn dầu việc biến đổi tại trường Tiểu Học Jefferson. Dưới sự lãnh đạo của bà, trường Jefferson đã gia tăng từ tình trạng “Cần Cải Tiến” đến “Đạt Tiêu Chuẩn” của TEA và tiếp tục cho thấy những tiến bộ đáng kể khi giảm bớt khoảng cách thành tích học sinh. Bà Saenz-Phillips có bằng cử nhân về Chính Quyền của Đại Học Texas – Pan American. Bà có bằng cao học về Quản Trị và Giám Đốc Giáo Dục là một “Title III Fellow” trong chương trình “Urban Principals Program” tại Đại Học Houston và đang bắt đầu lấy bằng tiến sĩ tại Đại Học Houston.