Sự chú ý đến văn hóa bành trướng đến các trường trung học HISD với “Literacy Empowered”

Trong năm 2014, HISD đã phát động chương trình “Literacy by 3”, một chương trình có mục tiêu là mọi học sinh đọc và viết đúng cấp lớp vào cuối lớp ba vào năm 2019. Trong mùa hè 2016, khu học chánh tiếp theo với chương trình “Literacy in the Middle” nhắm đến các học sinh trung học I cấp. Giờ đây, sự chú ý đến văn hóa đang bành trướng ra các trường trung học II cấp. Được gọi là “Literacy Empowered”, chương trình này huấn luyện các giáo chức cách thể hiện những thực hành tốt nhất để gia tăng văn hóa trong tất cả bốn môn chính.

“Trong niên khoá tới, chúng tôi phân bổ thêm các nguồn năng và dụng cụ của học khu để hỗ trợ và phát triển các học sinh trung học thành những người đọc giỏi, viết giỏi, biết lắng nghe, biết diễn thuyết, và biết suy nghĩ qua sự phát triển chuyên môn, các mô hình huấn luyện trực tuyến, và các khóa đúng lúc,” Trưởng Học Thuật HISD là Grenita Lathan nói.

Các hiệu trưởng trường trung học II cấp được mời tham dự một khóa huấn luyện hai ngày vào giữa tháng Sáu, và mọi giáo chức trung học dậy môn chính được huấn luyện vào tuần 26 tháng Sáu tại trường Waltrip High School. Một cơ hội huấn luyện tiếp theo sẽ được cung cấp cho các giáo chức trung học II cấp trong tuần lễ 17 tháng Bẩy tại trường Ortiz Middle School. Các giáo chức môn Văn Phạm Anh sẽ tham dự huấn luyện bốn ngày 26-29 tháng Sáu, 17-20 tháng Bẩy, hoặc 24-27 tháng Bẩy.

Trong các khóa huấn luyện, các tham dự viên sẽ tìm hiểu và áp dụng các yếu tố của Literacy Empowered, gồm nội dung về kỷ luật, cách dậy tốt nhất, thực tập, và kỹ thuật giảng dậy.

“Trong các khóa huấn luyện, các giáo chức được học về cách tự tập đọc, viết, và thuyết trình, và họ còn được học về các nguồn năng mới sẽ đi vào các lớp vào mùa thu này,” Viên Chức Phát Triển và Học Trình Trung Học là bà Annie Wolfe nói. “Chúng tôi biết rằng hiện thời cần những sự can thiệp cho các học sinh đọc dưới cấp lớp, nhưng chúng tôi cũng muốn đưa hệ thống này vào từ tiểu học lên đến các trường trung học để biết chắc rằng sự giảng dậy cấp một thì đủ để đáp ứng nhu cầu văn hóa của học sinh.”

HISD đã phê chuẩn $2 triệu cho chương trình này. Mọi trường trung học II cấp sẽ nhận được sách và thư viện điện toán – 300 sách cho các lớp ELA và 250 sách cho các lớp khác. Mỗi trường sẽ nhận được một chứng nhận Achieve 3000, mà nó cung cấp các bài cá biệt cho học sinh theo trình độ đọc sách và sở thích. Các trường cũgn sẽ nhận được toàn bộ dụng cụ và có thêm thư viện cho các lớp đọc sách chín và mười.

Điểm nhắm đến sẽ là tự đọc, tự viết, suy nghĩ chín chắn, và học sinh thuyết trinh trong một môi trường lớp học từng người.