CÁC HIỆU TRƯỞNG

Richard Smith được chọn làm tân hiệu trưởng trường Edison Middle School

Richard Smith được chọn làm tân hiệu trưởng trường Trung Học Edison. Ông Smith trước đây là hiệu trưởng trường Deady Middle School, ở đây ông tích cực trong bốn năm qua với vai trò hiệu phó và sau đó là hiệu trưởng. Dưới sự lãnh đạo của ông, trường Deady đã đi từ một trường Cần Cải Tiến sang một trường Đạt Tiêu Chuẩn và nhận được nhiều vinh dự từ tiểu bang này. Ông Smith tốt nghiệp đại học Brigham Young University-Idaho với bằng cử nhân về Toán và Giáo Dục Tây Ban Nha và sau đó ông kiếm bằng cao học về Lãnh Đạo và Giám Thị Giáo Dục tại đại học University of Houston. Ông Smith là một cựu học sinh HISD tốt nghiệp trường Sharpstown High School.

Mayra Ramon được chọn làm tân hiệu trưởng trường Crespo Elementary

Mayra Ramon được chọn là tân hiệu trưởng trường Tiểu Học Crespo. Bà Ramon trước đây là hiệu trưởng trường Sanchez Elementary School, ở đây bà tích cực trong tám năm qua với vai trò hiệu phó từ 2009 và là hiệu trưởng năm 2013. Bà là một thành viên của nhóm HISD từ 2000. Dưới sự lãnh đạo của bà, trường Sanchez Elementary School được hai giải thưởng bạc và đồng của trung tâm National Center of Urban School Transformation, chiếm được giải vàng Houston Top Gold Ribbon của tổ chức Children at Risk, và luôn được vinh dự từ Cơ Quan Giáo Dục Texas. Bà Ramon tốt nghiệp ưu hạng từ đại học University of Texas–Pan American với bằng cử nhân về Đa Ngành về Song Ngữ/Song Văn Hóa, bà có bằng Cao Học Giáo Dục về Quản Trị và Giám Thị của đại học University of Phoenix, và bà đã hoàn tất các môn để lấy bằng cao học về Cố Vấn của đại học Sam Houston State University.

Franklin Cahuasqui được chọn làm tân hiệu trưởng trường Bonner Elementary

Franklin Cahuasqui được chọn làm tân hiệu trưởng trường Tiểu Học Bonner. Ông Cahuasqui từng là một nhà giáo dục trong 11 năm và đã phục vụ HISD là một giáo chức song ngữ lớp năm, hiệu phó, và hiệu trưởng. Ông bắt đầu sự nghiệp tại trường Seguin Elementary School trước khi vào trường Hartman Middle School làm một giám đốc học sinh. Từ 2014, ông làm hiệu trưởng trường Briscoe Elementary School. Ông Cahuasqui có bằng cử nhân về tâm lý của đại học University of Houston, bằng cao học về lãnh đạo giáo dục của đại học Sam Houston State University, và hiện đang hoàn tất bằng tiến sĩ tại đại học Texas A&M University.

Victor Garcia được chọn làm tân hiệu trưởng trường Port Houston Elementary

Victor Garcia được chọn làm tân hiệu trưởng trường Tiểu Học Port Houston. Ông Garcia là một cựu học sinh HISD, từng theo học trường Wesley Elementary School, trường The Rice, và Sam Houston MSTC. Ông Garcia đã theo học trường University of Houston-Downtown để lấy bằng cử nhân về Giáo Dục Thành Thị. Sau khi lấy bằng cử nhân, ông được thuê là một giáo chức toàn thời gian tại trường Ketelsen Elementary School, dậy lớn năm trong hai năm và lớp bốn trong sáu năm. Ông còn được chọn vào đội lãnh đạo giáo dục University of St. Thomas Educational Leadership Cohort của HISD, và năm 2016 ông lấy bằng cao học về Lãnh Đạo Giáo Dục. Kinh nghiệm lãnh đạo của ông còn gồm chức vụ chuyên gia giảng dậy và hiệu phó tại trường Benavidez Elementary.

Eric Tingle được chọn làm tân hiệu trưởng trường Sugar Grove Academy

Eric Tingle được chọn làm tân hiệu trưởng trường Sugar Grove Academy. Ông Tingle, cựu hiệu trưởng trường Foster Elementary School, từng là một nhà giáo dục trong 11 năm và phục vụ trong vài vai trò – từ giáo chức đến hiệu trưởng. Ông bắt đầu sự nghiệp trong Học Khu Alief là một giáo chức lớp bốn và dậy toán tại trường Horn Elementary School. Ông còn là hiệu phó của trường Law Elementary School trước khi là hiệu trưởng trường Foster Elementary School năm 2013. Ông Tingle có bằng cử nhân về Giáo Dục Tiểu Học của đại học University of Oklahoma. Ông lấy bằng cao học về Quản Lý Giáo Dục và bằng tiến sĩ về Lãnh Đạo Giáo Dục của đại học University of Houston-Clear Lake.