Diana Fernandez-Chavez được chọn là tân hiệu trưởng trường Grissom Elementary

Diana Fernandez-Chavez được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường Tiểu Học Grissom. Fernandez-Chavez từng là một nhà giáo dục trong 15 năm, phục vụ trong vài vai trò từ giáo chức đến hiệu phó. Bà bắt đầu sự nghiệp là một giáo chức lớp một tại Faulk Early Childhood School thuộc học khu Aransas Pass ISD. Bà Fernandez-Chavez đến HISD từ học khu Corpus Christi ISD, ở đây bà là một giáo chức vườn trẻ, chuyên gia giảng dậy kỹ thuật, huấn luyện viên cho Advanced Academics và AVID, và hiệu phó. Bà có bằng cửnhân và cao học từ đại học Texas A&M University Corpus Christi.