Trường mới Washington đang thành hình khi việc xây cất tiến triển

Việc xây cất đã hoàn tất hơn một nửa tại trường Washington High School, ở đây các nhóm thợ đã hoàn tất việc thiết lập sườn sắt ở phía tây của cơ sở này, các bức tường bên ngoài và gạch.

Các nhóm thợ tiến hành đều. Việc thiết lập cửa kính bên ngoài cơ sở trị giá $51.7 triệu này đang tiến hành, và phía tây của cơ sở thì đã sẵn sàng để sơn và lót nền.

“Thật phấn khởi khi thấy những gì đang xảy ra,” Hiệu Trưởng Carlos Phillios của trường Washington nói. “Đây sẽ là khuôn mặt của trường chúng tôi.”

Trường Washington đang được xây lại trong chương trình Bông Phiếu 2012 được cử tri tán thành, chương trình này để tân trang hay xây lại 40 trường, gồm 29 trường trung học II cấp, trên toàn học khu.

Các kế hoạch của cơ sở mới này là cho chương trình magnet về kỹ sư của trường qua việc sử dụng kỹ thuật của thế kỷ 21, các phòng thí nghiệm khoa học và kỹ sư đặc biệt, và những chỗ học uyển chuyển để hỗ trợ cho việc học theo đồ án và khích lệ sự hợp tác.

Ngày hoàn tất được nhắm đến là tam cá nguyệt thứ nhất của 2018, với các cửa chính thức được mở ra cho học sinh đúng vào lúc khai giảng niên khoá 2018-2019. Việc phá hủy cơ sở cũ được dự định vào hè tới, để có chỗ cho sân dã cầu và khu đậu xe.

Việc xây cất đang tiến hành tại gần ba mươi trường học, nhiều hoạt động hơn bất cứ lúc nào trong lịch sử của khu học chánh này.

Gần một nửa các trường trong chương trình bông phiếu sẽ được hoàn tất và mở cửa cho học sinh vào cuối hè 2017. Một khi mọi công việc chấm dứt, khu học chánh sẽ hãnh diện về các trường trung học tân tiến nhất nước.