Đại hội Giáo Dục Đặc Biệt chú trọng đến việc đáp ứng nhu cầu độc đáo của từng học sinh

Ông TGĐ HISD Richard Carranza đã nói chuyện với hơn 300 giáo chức và nhân viên trong đại hội thường niên lần thứ tư Giáo Dục Đặc Biệt vào hôm thứ Ba tại trường trung học Pin Oak, ông khích lệ họ hãy tạo một môi trường mà mọi trẻ em có thể thành công.

“Chúng ta đang ở thời điểm nguy kịch,” ông Carranza nói sau đó, khi được hỏi ông hy vọng đại hội này sẽ đạt được những gì. “Rất thông thường, các học sinh phế tật bị loại ra ngoài. Chúng ta nói KHÔNG, đó không phải là điều chúng tôi sẽ thi hành ở trong HISD này. Tôi muốn mọi nhà giáo dục khi rời đây sẽ bừng cháy, trở lại trường mình với các phương sách lớn lao và hỗ trợ để họ có thể tạo được những môi trường học hành đầy kinh ngạc.”

Những giáo chức dậy học sinh phế tật, người học Anh ngữ, và các học sinh kém thì đang được tham dự hai ngày phát triển chuyên nghiệp có liên quan đến học trình, cách dậy, và sự thẩm định. Điểm nhắm đến là đáp ứng các nhu cầu độc đáo của từng học sinh. Các tham dự viên có hàng chục khóa hội thảo để chọn, gồm “Avoiding Burnout as a Special Education Practitioner” của Ts. Barbara Mullen, “Ted Talk: Teach Teachers How to Create Magic” của Deitra Ford-Robinson, và “Let’s Take a Deep Dive! Exploring Autism Under the Iceberg” của K. Kelly-Basile.

Diễn giả chính Ts. Barbara R. Blackburn đã nói về nhiệt huyết, những mong đợi, sự hỗ trợ, và trình bày các học hành.

“Nhiệt huyết có nghĩa phải được thách đố, nhưng nếu quá khó, quý vị chỉ khiến các em thất bại,” bà nói. “Nhưng phải biết chắc là các học sinh biết rằng các em được mong đợi học hành ở mức độ cao và sau đó giúp các em.”

Trưởng Học Đường Grenita Lathan đã chào mừng các tham dự viên và hứa rằng họ sẽ ra về với thật nhiều thông tin để có thể sử dụng trong lớp. “Chúng tôi biết quý vị đã làm nhiều cho học sinh, và vì thế, chúng tôi cảm ơn quý vị.”