HISD thương tiếc cái chết của Ủy Viên Giáo Dục Manuel Rodríguez Jr.

Đại gia đình HISD đang thương tiếc sự ra đi của Ủy Viên Học Khu III Manuel Rodríguez Jr., một người tận tụy phục vụ trẻ em ở Houston trong 14 năm và chính ông là một sản phẩm của HISD.

Ông Rodríguez, từ trần hôm thứ Tư, được bầu vào Ủy Ban Giáo Dục năm 2003 và giữ mọi chức vụ, gồm phó tổng thư ký, đệ nhị phó chủ tịch, đệ nhất phó chủ tịch, và năm 2016, chủ tịch của Ủy Ban Giáo Dục.

“Chúng tôi đau lòng trước sự ra đi của Ủy Viên Rodriguez, ông là một cột trụ trong cộng đồng HISD,” ông TGĐ Richard Carranza nói. “Ông là một người đích thực cổ vũ giáo dục cho mọi trẻ em và là một quán quân về sự thay đổi. Ông là một người khôn ngoan, một người dìu dắt, và một người bạn của tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ mang nợ ông mãi mãi vì sự phục vụ của ông cho giáo dục công cộng. Di sản của ông vẫn sống mãi.”

Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dục HISD là Wanda Adams nói ông Rodríguez là một người lãnh đạo vững mạnh trong cộng đồng và hỗ trợ việc giáo dục mọi học sinh HISD.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn trước cái chết của một trong những ủy viên đáng quý của chúng tôi. Thay mặt Ủy Ban Giáo Dục, tôi muốn gửi lời chia buồn đến gia đình ông, và những ai trong học khu của ông,” Chủ Tịch UBGĐ Wanda Adams nói. “Ông đã phục vụ cộng đồng, học khu và học sinh của Houston. Ông luôn luôn tham dự vào sự phát triển, ngay cả khi ông gặp những khó khăn. Ủy Viên Rodríguez luôn luôn coi học sinh trên hết, luôn luôn.”

Ông Rodríguez là một quán quân về chương trình hai tín chỉ và phục hồi tín chỉ, cũng như sự học hỏi pha trộn mà đã đưa máy điện toán đến tay các học sinh trung học. Ông còn điều hợp việc thiết lập thành công chương trình hàng hải tại trường Austin, trường cũ của ông, và trường Yates, và ông đã giúp thiết lập trường Liberty High School để phục vụ các học sinh di dân. Ông còn chăm chỉ làm việc để hỗ trợ trường Milby trong chương trình Bông Phiếu 2012.

Ủy Viên Rodríguez đã tốt nghiệp trường trung học Austin năm 1970 sau khi theo học cả hai trường Tiểu Học Franklin và Trung Học McReynolds. Là một công chức suốt cả đời, ông từng phục vụ trong Không Quân Hoa Kỳ, làm việc là một chuyên giao giao tế cộng đồng trong Thành Phố Houston, và là sáng lập viên hội MARVAA Corp., để cung cấp sự giúp đỡ về giáo dục, nhà ở, và sinh hoạt cộng đồng.

Từ 2008-2011, Ủy Viên Rodríguez đã đại diện HISD trong Ban Giám Đốc của Texas Association of School Boards, và năm 2010 ông được chọn là chủ tịch của tổ chức Mexican American School Board Members Association. Ông được tiến cử vào National Hispanic Institute Hall of Fame (phòng danh tiếng của viện quốc gia người nói tiếng Tây Ban Nha) năm 2013. Ủy Viên Rodríguez là người nhận được nhiều khen thưởng, kể cả Houston East End Chamber 2008 Education Impact Award, một khen ngợi vì công lao phục vụ của HISD, và một giải thưởng phục vụ cộng đồng của Texas House of Representatives (hạ viện Texas) vì hoạt động cho giới trẻ Houston.

Ông Rodríguez và bà vợ, Virginia, đã kỷ niệm 44 năm thành hôn vào tháng Năm và cả hai có bốn người con. Ông Rodríguez, vợ ông, và tất cả các con đều tốt nghiệp từ các trường HISD.