Ủy Ban Giáo Dục HISD đặt tên thính đường theo Cố Ủy Viên Học Khu III là Manuel Rodríguez Jr.

Ủy Ban Giáo Dục HISD đã vinh danh cố Ủy Viên Học Khu III là ông Manuel Rodríguez Jr. bằng cách đặt tên cho thính đường của Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White là “The Manuel Rodríguez Jr. Board Auditorium” khi duyệt lại diễn tiến cuộc họp hàng tháng vào hôm thứ Hai.

Ông Rodríguez, từ trần trong tháng này, đã phục vụ là một thành viên của ủy ban trong 14 năm. Ông được chọn vào ủy ban giáo dục năm 2003 và giữ mọi chức vụ, gồm phó thư ký, đệ nhị phó chủ tịch, đệ nhất phó chủ tịch, và chủ tịch của Ủy Ban Giáo Dục.

“Ủy Ban Giáo Dục HISD muốn có một cách để ghi nhận công lao của Ủy Viên Rodríguez,” Chủ Tịch Ủy Ban là bà Wanda Adams nói. “Điều quan trọng là gia đình ông biết rằng HISD quý trọng những năm ông phục vụ trong ủy ban này và sự tận tụy của ông cho giáo dục công cộng.”

Ông Rodríguez là một người ủng hộ các chương trình hai tín chỉ và phục hồi tín chỉ, cũng như cách học pha trộn để đưa các máy điện toán vào tay học sinh trung học. Ông còn thành công vận động việc mở các lớp về hàng hải tại trường Austin, trường cũ của ông, và trường Yates, và ông đã giúp thành lập trường trung học Liberty để phục vụ các học sinh di dân.

Ông Rodríguez còn chăm chỉ hoạt động để hỗ trợ cộng đồng trường trung học Milby trong chương trình Bông Phiếu 2012. Ông còn là một khí cụ trong việc cung cấp một hồ bơi cho trường mới này.

“Quyết định của ủy ban hôm nay rõ ràng cho thấy sự tôn trọng của các ủy viên đối với ông Rodríguez,” ông Tổng Giám Đốc Richard Carranza nói. “Từ nay trở đi, bất cứ khi nào người ta bước vào thính đường này, họ sẽ được nhắc nhở đến một người từng tận tụy nhiều năm để giúp đỡ học sinh chúng ta.”