Có thêm trường HISD đạt được tiêu chuẩn gắt gao của tiểu bang trong niên khoá 2016-2017

Số các trường của Khu Học Chánh Houston đạt được các tiêu chuẩn của tiểu bang thì hiện cao hơn bao giờ hết dưới hệ thống giải trình khó khăn của Texas mà nó được bắt đầu từ 2012.

Theo các thứ hạng được cho biết hôm nay bởi Cơ Quan Giáo Dục Texas, 90 phần trăm các trường HISD (251 trong 278) được xếp hạng “met standard” (đạt tiêu chuẩn) cho niên khoá 2016-2017. Đồng thời, số trường được xếp hạng “improvement required” (cần cải tiến) thì ít hơn 11 trường.  HISD chiếm được hạng “met standard” cho toàn học khu.

Đây là năm thứ năm mà trong đó Texas xếp hạng các trường dùng hệ thống giải trình hiện thời, mà nó để ý đến bốn yếu tố của toàn thể học sinh, và cho các nhóm sắc tộc và thiểu số. Các yếu tố đó gồm:

  • Thành quả trên bài thi State of Texas Assessment of Academic Readiness (STAAR)
  • Sự tiến bộ của học sinh từ năm này sang năm khác
  • Bớt đi khoảng cách thành tích
  • Sẵn sàng lên đại học

Gần một nửa (18 trong 38) các trường HISD được coi là “improvement required” năm trước thì đã đạt được hạng “met standard” năm 2017. Các trường đó là Bellfort Early Childhood Center, Advanced Virtual Academy (AVA), Foerster, Gallegos, Bruce, C. Martinez, Young, Cook, Lewis, và Kashmere Gardens. Còn có trong danh sách này là các trường trung học I cấp E-Stem Central, HS Ahead, Edison and Forest Brook, và trung học II cấp Liberty, Milby, and Westbury high schools.

Một trường được xếp hạng “improvement required” năm trước thì không được xếp hạng năm nay (Harper Alternative). Thêm vào đó, các trường Victory Prep North và South được xếp hạng “improvement required” năm 2016 trước khi sát nhập vào HISD. Cả hai được xếp hạng “met standard” trong niên khoá 2016-17. Điều này có nghĩa trong tất cả, 21 trường ra khỏi danh sách “improvement required” cho niên khoá 2016-2017.

Sự tiến bộ này xảy ra bất kể các tiêu chuẩn khó khăn nhất kể từ khi thi hành hệ thống giải trình trách nhiệm mới của tiểu bang. 90 phần trăm các trường HISD được xếp hạng “met standard” là số cao nhất học khu chưa từng thấy và kể cả các trường được thêm vào khu học chánh.