Achieve 180” khởi sự với các sinh hoạt tựu trường

Các sinh hoạt tựu trường nhằm củng cố sự hợp tác với phụ huynh và cộng đồng

Các trường được bao gồm trong khởi xướng “Achieve 180 của HISD đang khởi sự niên khoá 2017-2018 cho phụ huynh, học sinh, và cộng đồng chung quanh trường với các buổi liên hoan và diễn hành cho đến việc phát dụng cụ học sinh, chủng ngừa, và khám răng miễn phí.

Ba mươi hai trường được bao gồm trong “Achieve 180”, là một khởi xướng mới của học khu trong niên khoá 2017-2018 để hỗ trợ, củng cố, và tăng cường cho các trường kém và thiệt thòi của HISD. Một yếu tố chính của khởi xướng này là tăng cường cho gia đình và cộng đồng.

Các trường “Achieve 180” trong cùng một khuôn khổ dưỡng dục hy vọng sẽ củng cố sự tham dự của phụ huynh và cộng đồng trong trường bằng cách tuyển mộ và kết hợp các người tình nguyện, các nhóm vô vị lợi, trong nhà thờ, và các doanh gia để giúp họ tổ chức các sinh hoạt chào mừng. Một số tổ chức, tỉ như “NorthForest Feeder Pattern Back-to-School Bash” vào ngày 10 tháng Tám, đã thu hút gần 1,000 người trong cộng đồng, họ được ăn miễn phí, được học cụ và dụng cụ y tế, và ngay cả cưỡi bò máy và chơi đùa với thú vật cho các em nhỏ.

Ngoài việc tăng cường cho gia đình và cộng đồng, “Achieve 180” gồm năm trụ cột chính: sự lãnh đạo giỏi, dậy giỏi, thiết kế trường, và hỗ trợ về xã hội và cảm xúc. Tổng cộng, “Achieve 180” được mong sẽ ảnh hưởng đến hơn 1,000 giáo chức và gần 20,000 học sinh và gia đình.

Hai sinh hoạt tựu trường khác của Achieve 180 được dự định trong tuần này. Các trường thuộc khuôn khổ dưỡng dục của Westbury sẽ tụ họp từ 4g đến 6g chiều thứ Năm, 17 tháng Tám tại trường Trung Học Westbury. Vào thứ Bẩy, 19 tháng Tám, ông TGĐ Richard Carranza sẽ đến tham dự với các trường thuộc khuôn khổ dưỡng dục Worthing từ 10g sáng đến 2g trưa trong sinh hoạt “Southside Takeover.” Sinh hoạt này, được tổ chức tại trường Worthing High School, sẽ có diễn hành, khám răng miễn phí, chủng ngừa và các màn văn nghệ.