Hãy ghi danh hôm nay để tham dự Đại Hội Phụ Huynh Giáo Dục Đặc Biệt của HISD

Chủ Tịch UBGD HISD Wanda Adams và Tiểu Ban Đặc Biệt Giáo Dục Đặc Biệt kính mời các phụ huynh tham dự Đại Hội Phụ Huynh Giáo Dục Đặc Biệt tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, ở đây các chuyên gia từ HISD và trên toàn quốc sẽ có mặt trong các khóa thông tin và để giúp phụ huynh hỗ trợ việc học hành của con em mình.

Phụ huynh được yêu cầu hãy ghi tên tham dự đại hội, vào ngày thứ Bẩy, 16 tháng Chín từ 9g sáng đến 3g chiều.

Chủ đề của đại hội là “Your Voice, Our Commitment,” và phụ huynh có thể tham dự các khóa hội thảo về sức khỏe, khả năng học hành, sự bao gồm, huyến luyện việc làm, tiến trình giáo dục đặc biệt, và nhiều đề tài khác, cũng như nói chuyện với nhân viên quản trị, được khám sức khỏe, và thưởng thức thực phẩm cũng như chăm sóc trẻ em.

Sở Giáo Dục Đặc Biệt HISD quyết tâm gia tăng sức mạnh cho phụ huynh để trở thành hợp tác viên có tiếng nói trong tương lai của con em mình, và khu học chánh dự định các cuộc họp tương tai cho các phụ huynh, giáo chức, và nhân viên để tham dự khóa huấn luyện về chia sẻ những ý tưởng về dịch vụ giáo dục đặc biệt trong HISD.

Hãy ghi tên bên dưới để tham dự “Special Education Parent Summit” vào thứ Bẩy, 16 tháng Chín.

Special Education Parent Summit
9g sáng – 3g chiều
Thứ Bẩy, 16 tháng Chín, 2017
Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White
4400 West 18th St.
Houston, TX 77092

Nhấn vào đây để ghi danh tham dự đại hội