HISD hủy bỏ các lớp học hôm thứ Hai vì sự đe dọa của thời tiết khắc nghiệt

Các tổ chức, sinh hoạt của học khu trong ngày thứ Sáu, và thứ Bẩy bị hủy bỏ hay trì hoãn

Mọi trường và văn phòng hành chánh HISD sẽ đóng cửa ngày thứ Hai, 28 tháng Tám và mọi trường và sinh hoạt của học khu bị hủy bỏ vì sự đe dọa của thời tiết khắc nghiệt.

Các lớp được dự định tiếp tục vào thứ Ba, 29 tháng Tám. Tuy nhiên, khu học chánh sẽ tiếp tục theo dõi điều kiện thời tiết và sẽ quyết định là các lớp có thể tiếp tục an toàn vào thứ Ba hay không. Học khu sẽ có quyết định này vào trưa Chúa Nhật, 27 tháng Tám.

Mọi sinh hoạt trường và học khu HISD – kể cả các khóa phát triển chuyên môn và tuyển mộ – sẽ xảy ra sau 2g chiều thứ Sáu, 25 tháng Tám, đều bị hủy bỏ. Ngoài ra, Sở Thể Lực HISD hủy bỏ mọi sinh hoạt thể lực vào thứ Sáu, 25 tháng Tám và thứ Bẩy, 26 tháng Tám. Sự hủy bỏ này gồm các tập dợt, trận đấu và bất cứ trận đấu nào được dự định.

Để đề phòng, mọi nhân viên không thiết yếu tại các trường và văn phòng trung ương sẽ ra về vào 2g chiều thứ Sáu. Các nhân viên thiết yếu, gồm nhân viên về cơ sở và chuyên chở, sẽ ra về vào thời gian ấn định của sở. Các viên chức HISD sẽ theo dõi thời tiết, và nếu cần, thời gian ra về sẽ được cập nhật là sớm hơn một giờ.

Để biết những cập nhật thêm, vui lòng theo dõi trang HoustonISD.org hay gọi đường dây nóng “HISD Inclement Weather Hotline” số 713-556-9595. Chúng tôi cũng khuyến khích mọi nhân viên và phụ huynh HISD hãy ghi tên nhận bản tin cảnh báo để biết thông tin mới nhất về việc đóng cửa trường hay mở cửa trễ bằng cách gửi chữ “YES” về số 68453. Vui lòng bảo đảm là số điện thoại của quý vị thì mới nhất cho trường. Quý vị cũng có thể theo dõi học khu trên Twitter và Facebook: Twitter.com/HoustonISD và Facebook.com/HoustonISD.