Các trường, văn phòng HISD đóng cửa nguyên tuần vì lý do thời tiết

Các trường và văn phòng Khu Học Chánh Houston sẽ đóng cửa nguyên tuần, từ thứ Hai, 28 tháng Tấm cho đến thứ Sáu, 1 tháng Chín, vì sự thiệt hại rộng lớn của cơn bão Harvey.

Tất cả các viên chức HISD đã theo dõi dự báo thời tiết và quyết định rằng những cơn bão và mưa lớn đã ảnh hưởng đến nhiều phần của thành phố và gây ra các điều kiện nguy hiểm cho các trường nếu tựu trường sớm hơn. Nhiều người trong HISD sẽ phải đối phó với công việc dọn dẹp những thiệt hại do bão Harvey để lại. Hậu quả là các trường và văn phòng HISD sẽ phải đóng cửa nguyên tuần.

Các trường và văn phòng hy vọng sẽ mở cửa lại theo thời giờ thường lệ vào thứ Ba, 5 tháng Chín (thứ Hai, 4 tháng Chín là lễ Lao Động).

Muốn biết thêm các cập nhật khác, vui lòng vào trang www.HoustonISD.org, hoặc gọi đường dây nóng

“HISD Inclement Weather Hotline” ở số 713-556-9595. Quý vị cũng có thể ghi danh nhận mẩu tin HISD để biết tin tức mới về tình hình các trường bằng cách “texting YES” đến số 68453. Quý vị cũng có thể theo dõi học khu trên Twitter và Facebook: twitter.com/houstonisd và facebook.com/houstonisd.