Author Archives: HISD Communications

Bản Tin Đặc Biệt của Tổng Giám Đốc Millard House II

Cộng Đồng HISD Thân Mến,

Sức khỏe và sự an toàn của học sinh và nhân viên chúng ta tiếp tục là la bàn hướng dẫn chúng tôi trong mọi quyết định. Một kết quả là, trong cuộc họp duyệt xét chương trình nghị sự tối nay, tôi thông báo rằng tôi sẽ đề nghị một chỉ thị về khẩu trang cho học sinh, nhân viên, và khách thăm viếng ở các trường, xe buýt, và cơ sở sẽ được quyết định vào tuần tới bởi Ủy Ban Giáo Dục. Chỉ thị về khẩu trang này sẽ có hiệu lực khi Ủy Ban phê chuẩn trong cuộc họp ủy ban vào thứ Năm tới, 12 tháng Tám. Trong ánh sáng thông báo của Chánh Án Lina Hidalgo Quận Harris và Thị Trưởng Houston Sylvester Turner để nâng mức độ đe dọa COVID-19 lên mầu “đỏ”, cần có thêm các biện pháp an toàn để bảo vệ học sinh, nhân viên, và gia đình của chúng ta.

Chỉ thị về khẩu trang này áp dụng cho mọi người bất kể họ có chủng ngừa hay chưa. Trong sự hợp tác với các viên chức y tế, ba trường HISD cung cấp việc chủng ngừa vào thứ Bảy này. Nếu con em quý vị 12 tuổi hay lớn hơn, tôi khích lệ phụ huynh hãy đến đây và chủng ngừa. Không cần lấy hẹn trước.

 • Dogan Elementary School, 10g00 sáng – 1g00 trưa
 • Deady Middle School, 9g00 sáng – 2g00 trưa
 • Kashmere High School, 10g00 sáng – 1g00 trưa

Niên khóa 2021-2022 bắt đầu vào ngày 23 tháng Tám, và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và làm việc với các viên chức y tế về những cập nhật thường xuyên, mà chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Sự an toàn của mọi nhân viên và học sinh HISD tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của

Trân trọng,

Millard House II
Tổng Giám Đốc HISD

Các địa điểm phân phối thực phẩm thứ Sáu được dời vào thứ Hai vì lý do thời tiết; các địa điểm này sẽ được mở lại vào tuần tới

Dịch vụ nhận thực phẩm bên lề đường vẫn hiện hành và phải đứng cách xa nhau tại mọi địa điểm.

Vì sự đe dọa của thời tiết xấu, Khu Học Chánh Houston và Ngân Hàng Thực Phẩm Houston dời ngày phân phát thực phẩm từ thứ Sáu sang thứ Hai để bảo đảm an toàn cho các gia đình và người tình nguyện.

Ngoài ra, các địa điểm phân phát thực phẩm sẽ kéo dài hoạt động cho đến ngày thứ Hai, 23 tháng Ba.

Dịch vụ phát thực phẩm bên lề đường sẽ tiếp tục tại tất cả 39 địa điểm trên toàn học khu vào tuần tới để giúp cổ vũ sức khỏe và giữ khoảng cách an toàn. Những gia đình nào không đến bằng xe và phải đi bộ đến các địa điểm này thì vẫn tiếp tục xếp hàng nhưng phải cách xa nhau khoảng 2 thước. Cảnh sát HISD và người tình nguyện sẽ có mặt để củng cố các biện pháp này và giúp kiểm soát đám đông.

Các địa điểm phân phát thức ăn thì rộng mở cho mọi gia đình. Các địa điểm này được xếp đặt trên toàn học khu để bảo đảm mọi gia đình đều có thể đến được. Việc phân phát sẽ xảy ra ở ngoài bãi đậu xe. Chương trình này sẽ tiếp tục được thẩm định để tiếp tục và kéo dài, nếu cần. Những ngày giờ rõ rệt được liệt kê dưới đây:

Thứ Hai, 23 tháng Ba

· Benavidez Elementary School, 6262 Gulfton St., 9 giờ sáng– trưa

· Black Middle School, 1575 Chantilly Lane, 9 giờ sáng–trưa

· Booker T. Washington High School, 4204 Yale St., 9 giờ sáng–trưa

· Burbank Middle School 315 Berry Road, 1–4 giờ chiều

· Chavez High School, 8501 Howard Drive, 1–4 giờ chiều

· Fondren Middle School, 6333 S. Braeswood Blvd., 1–4 giờ chiều

· Henry Middle School, 10702 E. Hardy Road, 1–4 giờ chiều

· Jones Futures Academy, 7414 St. Lo Road, 3–6 giờ chiều

· Key Middle School, 4000 Kelley St., 3–6 giờ chiều

· North Forest High School, 10726 Mesa Drive, 3–6 giờ chiều

Thứ Ba, 24 tháng Ba

· Energized for STEM Academy, 7055 Beechnut, 9 giờ sáng–trưa

· Tijerina Elementary, 6501 Sherman St., 9 giờ sáng–trưa

· Woodson Academy, 10720 Southview St., 3–6 giờ chiều

· Heinz-Caldwell Elementary School, 5515 W Orem Drive, 1–4 giờ chiều

· Holland Middle School, 1600 Gellhorn Drive, 1–4 giờ chiều

· Kelso Elementary School, 5800 Southmund St., 1–4 giờ chiều

· McReynolds Middle School, 5910 Market St., 1–4 giờ chiều

· Revere Middle School, 10502 Briar Forest Drive, 3–6 giờ chiều

· Scarborough High, 4141 Costa Rica Road, 3–6 giờ chiều

· Welch Middle School, 11544 S Gessner Road, 3–6 giờ chiều

Thứ Tư, 25 tháng Ba

· Bonham Elementary School, 8302 Braes River Drive, 9 giờ sáng–trưa

· Forest Brook Middle School, 7525 Tidwell Road, 9 giờ sáng–trưa

· Furr High School., 520 Mercury Drive, 9 giờ sáng–trưa

· Jane Long Academy, 6501 Bellaire Blvd., 1–4 giờ chiều

· Mitchell Elementary School, 10900 Gulfdale Drive, 1–4 giờ chiều

· Navarro Middle School, 5100 Polk, 1–4 giờ chiều

· Sam Houston High School, 9400 Irvington Blvd., 1–4 giờ chiều

· Waltrip High School, 1900 W. 34th St., 3–6 giờ chiều

· Westbury High School, 11911 Chimney Rock Road, 3–6 giờ chiều

· Wheatley High School, 4801 Providence St., 3–6 giờ chiều

Thứ Năm, 26 tháng Ba

· Ashford Elementary School, 1815 Shannon Valley Drive, 9 giờ sáng–trưa

· Austin High School, 1700 Dumble St., 9 giờ sáng–trưa

· Clifton Middle School, 6001 Golden Forest Drive, 9 giờ sáng–trưa

· Cullen Middle School, 6900 Scott St., 9 giờ sáng–trưa

· Chavez High School, 8501 Howard Drive, 1–4 giờ chiều

· Sterling High School, 11625 Martindale Road, 1–4 giờ chiều

· Tinsley Elementary School, 11035 Bob White Drive, 1–4 giờ chiều

· Wesley Elementary School, 800 Dillard St., 3–6 giờ chiều

· Worthing High School, 9215 Scott St., 3–6 giờ chiều

· Yates High School, 3650 Alabama St., 3–6 giờ chiều

Thứ Sáu, 27 tháng Ba

· Benavidez Elementary School, 6262 Gulfton St., 9 giờ sáng–trưa

· Black Middle School, 1575 Chantilly Lane, 9 giờ sáng–trưa

· Booker T. Washington High School, 4204 Yale St., 9 giờ sáng–trưa

· Sharpstown High School, 7504 Bissonnet St., 9 giờ sáng–trưa

· Burbank Middle School 315 Berry Road, 1–4 giờ chiều

· Fondren Middle School, 6333 S. Braeswood Blvd., 1–4 giờ chiều

· Henry Middle School, 10702 E. Hardy Road, 1–4 giờ chiều

· Jones Futures Academy, 7414 St. Lo Road, 3–6 giờ chiều

· Key Middle School, 4000 Kelley St., 3–6 giờ chiều

· North Forest High School, 10726 Mesa Drive, 3–6 giờ chiều

Các gia đình được khuyến khích hãy mang theo bao, túi, hay đồ đựng khác khi đến các địa điểm phân phát thực phẩm. Muốn biết các cập nhật và bản đồ các nơi phân phát, vui lòng vào trang HoustonISD.org/HealthAlerts.

HISD nới rộng việc đóng cửa toàn học khu cho đến 10 tháng Tư

Khi các học khu trên toàn tiểu bang và quốc gia tiếp tục vật lộn về cách hoạt động trong thử thách chưa từng có này đối với sức khỏe và giáo dục công cộng, Khu Học Chánh Houston hỗ trợ nhu cầu của quốc gia để giảm bớt sự gia tăng của đại dịch COVID-19. Như thế, HISD sẽ nới rộng việc đóng cửa học khu cho đến thứ Sáu, 10 tháng Tư. Các trường và văn phòng HISD được dự định sẽ mở cửa lại vào thứ Hai, 13 tháng Tư.

Ban quản trị học khu sẽ tái thẩm định vào thứ Hai, 6 tháng Tư, để quyết định xem việc đóng cửa lâu hơn ngày 10 tháng Tư có cần thiết hay không. Thêm vào đó, Thống Đốc Bang Texas là Greg Abbot đã thông báo rằng tiểu bang sẽ miễn cho bài thi STAAR cho niên khóa 2019-2020. Khu học chánh cũng sẽ cung cấp thêm thông tin về học trên mạng và cách giáo dục khác vào cuối tuần này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình trong thời gian đóng cửa và cung cấp những cập nhật về cách hoạt động nếu cần.

Muốn biết các cập nhật và thông tin, vui lòng vào trang HoustonISD.org/HealthAlerts.

Phân phát thực phẩm bên lề đường, phải đứng cách xa tại địa điểm phân phát

Khu Học Chánh Houston và Ngân Hàng Thực Phẩm Houston sẽ phân phát thực phẩm bên lề đường tại tất cả 36 địa điểm phân phát trên toàn học khu, bắt đầu từ 16 tháng Ba để giúp giữ gìn sức khỏe cá nhân và khoảng cách cần thiết.

Những gia đình nào không đến bằng xe và phải đi bộ đến địa điểm thì có thể đứng xếp hàng nhưng phải cách xa nhau khoảng 2 thước (6 feet). Cảnh sát HISD và người tình nguyện sẽ có mặt tại địa điểm để củng cố các biện pháp này và giúp kiểm soát đám đông.

“Giữ khoảng cách là một biện pháp chính yếu chúng tôi phải thi hành để ngăn chặn sự lan tràn của COVID-19, như thế việc phân phát ngay lề đường và giữ cách xa là những bước quan trọng,” TGĐ Lâm Thời HISD là bà Grenita Lathan nói. “Nhờ sự hợp tác với Ngân Hàng Thực Phẩm Houston và cảnh sát cũng như người tình nguyện, chúng tôi có thể an toàn phân phối thức ăn cho các gia đình có nhu cầu trong thời gian này.”

Để đáp ứng với nhu cầu lớn lao vào hôm thứ Bảy tại trường Trung Học Chavez, HISD và Ngân Hàng Thực Phẩm Houston đã nới rộng việc phân phát thực phẩm đến 31 trường khác – bắt đầu từ thứ Tư, 18 tháng Ba và tiếp tục cho đến thứ Sáu, 20 tháng Ba.

Năm trường trước đây được dùng làm nơi phân phát thực phẩm thì vẫn không thay đổi vào hôm thứ Hai, 16 tháng Ba và thứ Ba, 17 tháng Ba.

Việc phân phát thực phẩm thì được mở rộng cho mọi gia đình. Các địa điểm này được phân phối trên toàn học khu để bảo đảm các gia đình có thể đến được. 

Việc phân phối sẽ xảy ra ở ngoài trời, trong bãi đậu xe. Chương trình này sẽ tiếp tục được thẩm định trong suốt tuần và nếu cần, sẽ nới rộng. Các ngày và giờ rõ rệt được liệt kê dưới đây.

Thứ Hai, 16 tháng Ba và thứ Ba, 17 tháng Ba

 • Milby High School, 1601 Broadway St., 9 a.m. – noon
 • Wisdom High School, 6529 Beverly Hill St., 9 a.m. – noon
 • Kashmere High School, 6900 Wileyvale Road, 1 – 4 p.m.
 • Madison High School, 13719 White Heather Drive, 1 – 4 p.m.
 • Northside High School, 1101 Quitman St., 3 – 6 p.m.

Thứ Tư, 18 tháng Ba

 • Bonham Elementary School, 8302 Braes River Drive, 9 a.m. – noon
 • Forest Brook Middle School, 7525 Tidwell Road, 9 a.m. – noon
 • Furr High School, 520 Mercury Drive, 9 a.m. – noon
 • Jane Long Academy, 6501 Bellaire Blvd., 1 – 4 p.m.
 • Kelso Elementary School, 5800 Southmund St., 1 – 4 p.m.
 • Mitchell Elementary School, 10900 Gulfdale Drive, 1 – 4 p.m.
 • Revere Middle School, 10502 Briar Forest Drive, 1 – 4 p.m.
 • Sam Houston High School, 9400 Irvington Blvd., 1 – 4 p.m.
 • Waltrip High School, 1900 W. 34th St., 3 – 6 p.m.
 • Westbury High School, 11911 Chimney Rock Road, 3 – 6 p.m.
 • Wheatley High School, 4801 Providence St., 3 – 6 p.m.

Thứ Năm, 19 tháng Ba

 • Ashford Elementary School, 1815 Shannon Valley Drive, 9 a.m. – noon
 • Austin High School, 1700 Dumble St., 9 a.m. – noon
 • Clifton Middle School, 6001 Golden Forest Drive, 9 a.m. – noon
 • Cullen Middle School, 6900 Scott St., 9 a.m. – noon
 • Sharpstown High School, 7504 Bissonnet St., 1 – 4 p.m.
 • Sterling High School, 11625 Martindale Road, 1 – 4 p.m.
 • Tinsley Elementary School, 11035 Bob White Drive, 1 – 4 p.m.
 • Wesley Elementary School, 800 Dillard St., 3 – 6 p.m.
 • Worthing High School, 9215 Scott St., 3 – 6 p.m.
 • Yates High School, 3650 Alabama St., 3 – 6 p.m.

Thứ Sáu, 20 tháng Ba

 • Benavidez Elementary School, 6262 Gulfton St., 9 a.m. – noon
 • Black Middle School, 1575 Chantilly Lane, 9 a.m. – noon
 • Booker T. Washington High School, 4204 Yale St., 9 a.m. – noon
 • Burbank Middle School 315 Berry Road, 9 a.m. – noon
 • Chavez High School, 8501 Howard Drive, 1 – 4 p.m.
 • Fondren Middle School, 6333 S. Braeswood Blvd., 1 – 4 p.m.
 • Henry Middle School, 10702 E. Hardy Road, 1 – 4 p.m.
 • Jones Futures Academy, 7414 St. Lo Road, 3 – 6 p.m.
 • Key Middle School, 4000 Kelley St., 3 – 6 p.m.
 • North Forest High School, 10726 Mesa Drive, 3 – 6 p.m.

HISD đang tiếp tục theo dõi hoàn cảnh này và tiếp xúc chặt chẽ với các viên chức y tế và giáo dục và sẽ cung cấp các cập nhật nếu cần. Các gia đình được khuyên hãy đem theo các túi, hay đồ đựng thực phẩm khi đến các địa điểm phân phối. Muốn biết thêm chi tiết và các cập nhật khác, hãy vào trang HoustonISD.org/HealthAlerts

Các trường, văn phòng HISD đóng cửa nguyên tuần vì lý do thời tiết

Các trường và văn phòng Khu Học Chánh Houston sẽ đóng cửa nguyên tuần, từ thứ Hai, 28 tháng Tấm cho đến thứ Sáu, 1 tháng Chín, vì sự thiệt hại rộng lớn của cơn bão Harvey.

Tất cả các viên chức HISD đã theo dõi dự báo thời tiết và quyết định rằng những cơn bão và mưa lớn đã ảnh hưởng đến nhiều phần của thành phố và gây ra các điều kiện nguy hiểm cho các trường nếu tựu trường sớm hơn. Nhiều người trong HISD sẽ phải đối phó với công việc dọn dẹp những thiệt hại do bão Harvey để lại. Hậu quả là các trường và văn phòng HISD sẽ phải đóng cửa nguyên tuần.

Các trường và văn phòng hy vọng sẽ mở cửa lại theo thời giờ thường lệ vào thứ Ba, 5 tháng Chín (thứ Hai, 4 tháng Chín là lễ Lao Động).

Muốn biết thêm các cập nhật khác, vui lòng vào trang www.HoustonISD.org, hoặc gọi đường dây nóng

“HISD Inclement Weather Hotline” ở số 713-556-9595. Quý vị cũng có thể ghi danh nhận mẩu tin HISD để biết tin tức mới về tình hình các trường bằng cách “texting YES” đến số 68453. Quý vị cũng có thể theo dõi học khu trên Twitter và Facebook: twitter.com/houstonisd và facebook.com/houstonisd.