Cảm ơn quý vị đã độ lượng hỗ trợ sau cơn bão Harvey

Ở địa phương cũng như toàn quốc, các mạnh thường quân đã rộng lòng giúp đỡ học sinh và trường chúng tôi phục hồi sau sự tàn phá của cơn bão Harvey. Các tình nguyện viên và nhân viên chúng tôi hoạt động không ngừng khi hết xe này đến xe khác chở đầy tặng phẩm quần áo, dụng cụ học sinh, giấy vệ sinh, và thực phẩm đến giúp. Và, cho đến nay, tổ chức HISD Foundation đã nhận được trên $1.3 triệu tiền mặt. Chúng tôi vượt qua thời gian khó khăn này, từng ngày một, với sự hỗ trợ của quý vị – bởi vì cùng nhau chúng ta là #HISDStrong.