Việc xây cất trường Lawson MS đã được hơn một nửa

Việc xây cất trường Trung Học Lawson đã hoàn tất hơn một nửa với việc thiết lập mái và thử nghiệm hệ thống điện lạnh và sưởi đã tiến hành tốt đẹp.

Hiệu Trưởng Kasey Bailey trường Lawson nói bà vui mừng với sự tiến bộ xây cất và mong được khánh thành trường mới vào năm tới..

“Tôi đã rảo qua cơ sở này hai lần, và nó thực sự tiến triển,” bà Bailey nói. “Vì chúng tôi là một trường magnet về nghệ thuật, tôi thực sự mong được cử hành các môn nghệ thuật.”

Trường Lawson đang được xây lại theo chương trình Bông Phiếu 2012. Cơ sở trị giá $66.2 triệu này sẽ chứa khoảng 1,300 học sinh. Các đặc điểm thiết kế gồm một chỗ chung để ăn, thao đường, và khu trung tâm, ở đây học sinh có thể tụ họp để học hành trong suốt ngày.

Các kế hoạch còn bao gồm một cơ sở nghệ thuật mới, sẽ có đặc điểm là một nhà hát tân thời “black box” mà nó còn có thể sử dụng như một nơi đa dụng.

Quản Lý Đồ Án David Castaneda nói sự thiệt hại do bão Harvey thì ít và ông nhận xét rằng việc xây cất đang tiếp tục như dự định. Cơ sở mới này dự trù sẽ hoàn tất trong tam cá nguyệt thứ hai năm 2018. Một khi cơ sở mới hoàn tất, cơ sở cũ sẽ bị phá hủy để lấy chỗ cho sân vận động.

Trường Lawson là một trong 40 trường trên toàn học khu đang được tân trang hay xây lại theo chương trình Bông Phiếu 2012 được cử tri tán thành. Việc xây cất đang tiến hành tại hơn hai chục trường. Gần một nửa các đồ án hiện hoàn tất và mở cửa cho học sinh. Một khi mọi công việc chấm dứt, HISD sẽ tự hào về một trong những trường trung học hiện đại nhất nước.