Các trường Lyons ES, Eastwood Academy được vinh dự “National Blue Ribbon Schools” lần thứ hai

Một tháng sau khi cơn bão làm thành phố tê liệt, trong HISD vẫn có điểm sáng chói để ăn mừng. Hai trong các trường của chúng tôi được chọn là “National Blue Ribbon Schools” bởi Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ:  trường Eastwood AcademyLyons Elementary.

Chương trình “National Blue Ribbon Schools” đề cao các trường kiểu mẫu công và tư hoặc những trường đã giảm bớt khoảng cách thành tích. Các trường Eastwood và Lyons thuộc 26 trường công lập trong Texas nhận được giải thưởng này năm nay, và cả hai được chọn là “Exemplary High Performing Schools” (trường kiểu mẫu thành tích cao).

Trường Eastwood Academy, tọa lạc vùng Cực Đông, là một trường trung học chuẩn bị đại học. Các học sinh ở đây hoàn tất các môn hai tín chỉ, cùng với 80 giờ làm việc tình nguyện trong cộng đồng, trước khi tốt nghiệp. Hiệu trưởng trường cho rằng thành công này một phần là nhờ trường tập trung đến việc giải quyết các nhu cầu của từng học sinh qua sự học hỏi về xã hội và cảm xúc.

“Điều này thật lớn lao,” hiệu trưởng trường Eastwood là Brandi Lira nói.  “Đây là lần thứ hai chúng tôi nhận được giải thưởng này trong sáu năm qua. Nó tái xác nhận những gì chúng tôi đang thi hành nhờ suy nghĩ rộng hơn. Tôi thực tâm tin rằng khi các em được yêu mến, các em sẽ học giỏi.”

Đây cũng là lần thứ hai trường Tiểu Học Lyons được giải thưởng Blue Ribbon, trường này nằm trong vùng phân bổ dưỡng dục của Sam Houston.

“Đây là một vinh dự ngoại hạng cho trường Lyons để được nhìn nhận là một trường Blue Ribbon lần thứ hai,” Hiệu Trưởng Cecilia Gonzales nói.  “Giải này xác nhận giá trị những công việc và nỗ lực của toàn thể nhân viên, học sinh, và phụ huynh khi nhắm đến thành tích học vấn.”

Để được đề cử, các trường phải thực sự kiểu mẫu và thành tích cao theo sự đo lường các bài thi tiểu bang. Ngoài ra, mỗi trường được đề cử phải có một thành phần học sinh bất lợi về kinh tế ở mức tối thiểu 22 phần trăm.

Các trường sẽ được vinh dự này trong buổi lễ trao giải ngày 6-7 tháng Mười Một ở Hoa Thịnh Đốn D.C.