“Achieve180” chú trọng đến các cuộc họp chung của Học Khu IX

Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dục HISD là bà Wanda Adams đang tổ chức một chuỗi cuộc họp chung Học Khu IX  trong tháng này để thảo luận về khởi xướng “Achieve 180”, một kế hoạch hành động dựa trên nghiên cứu để hỗ trợ, củng cố, và tăng cường cho các trường kém và không được phục vụ đúng. Chín trường thuộc Học Khu IX được bao gồm trong khởi xướng này.

Trong cuộc họp ngày 9 tháng Mười ở trường Trung Học Madison, là một trường Achieve 180, bà Adams giới thiệu lời chào mừng của TGĐ Carranza trong cuốn video, ông yêu cầu các phụ huynh và cộng đồng hãy tham gia phong trào Achieve 180.

“Nó không chỉ là một kế hoạch hay một khởi xướng,” ông Carranza nói. “Đó là một phong trào. Phong trào ‘Achieve 180’ là đưa các trường không được phục vụ đúng ra ánh sáng – đem cho các trường, như trường của con em quý vị, sự hỗ trợ và các nguồn năng cần thiết và xứng đáng.”

Ngoài thông điệp của ông Carranza, Viên Chức Hỗ Trợ Trường Achieve 180 là bà Felicia Adams đã trả lời các câu hỏi và nói về sáu trụ cột dẫn dắt việc biến đổi này tại trường Madison và mọi trường A180. Chúng tồm: lãnh đạo tuyệt hảo, giáo chức tuyệt hảo, giảng dậy tuyệt hảo, thiết kế trường, hỗ trợ xã hội và cảm xúc, và tăng sức cho gia đình và cộng đồng.

“Bảo đảm mọi trường A 180 là môi trường học hỏi thân thiện với gia đình mà nó khích lệ sự liên lạc hai chiều từ nhà đến trường thì quan trọng cho công việc chúng ta đang làm” bà Adams nói. “Nhưng chúng ta cần sự giúp đỡ từ mọi người, gồm các gia đình và phần tử cộng đồng chung quanh mỗi trường của chúng ta.”

Cuộc họp chung Học Khu IX kỳ tới được dự trù vào lúc 6g chiều ngày 25 tháng Mười tại trường Westbury High School tọa lạc tại số 11911 Chimney Rock, Houston, Texas 77035.