HISD đóng cửa tuần tới để nghỉ lễ Tạ Ơn

Tất cả các trường và văn phòng HISD sẽ đóng cửa thứ Hai, 20 tháng Mười Một cho đến thứ Sáu, 24 tháng Mười Một để nghỉ lễ Tạ Ơn.

Hoạt động bình thường của trường và văn phòng sẽ trở lại vào thứ Hai, 27 tháng Mười Một.