Lịch học đường niên khoá 2018-19 hiện có trên mạng

Lịch học đường niên khoá 2018-2019, đã được Ủy Ban Giáo Dục phê chuẩn vào tháng này, hiện có trên mạng. Lịch được soạn thảo với ý kiến từ một tiểu ban được hình thành bởi các hiệu trưởng, đại diện nghiệp đoàn, và các sở trên toàn học khu, cũng như Tiểu Ban Cố Vấn Học Khu.

Ngày tựu trường của học sinh sẽ là 27 tháng Tám, và ngày sau cùng của học sinh sẽ là 31 tháng Năm. Lịch học đường cho học sinh và nhân viên một tuần lễ nghỉ trong dịp lễ Tạ Ơn. Trong khi đó, ngày lễ Mùa Thu được đặt là thứ Hai, 10 tháng Chín, một ngày trùng hợp với ngày thứ nhất của lễ Rosh Hashana của Do Thái Giáo.

Xem lịch bằng Anh Ngữ và Tây Ban Nha ở đây.