Học sinh trường Carnegie Vanguard được chọn là Nhà Thơ Trẻ của Houston

Trong ba năm liền, Nhà Thơ Trẻ của Houston là một học sinh HISD, và năm nay, vinh dự này đến với học sinh lớp 12 trường Carnegie Vanguard High School là Rukmini Kalamangalam.

Kalamangalam có những kế hoạch lớn cho năm tới. Nằm trong công việc này, cô là một cố vấn về văn hóa trong Hội Đồng Người Trẻ của Thị Trưởng Turner.

“Tôi muốn thành lập một chỗ mà các nhà thơ trẻ cũng như các nghệ nhân khác có thể hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm của mình,” cô nói. “Tôi cũng muốn khởi sự  một cột trong tờ báo địa phương mà học sinh có thể đăng các bài thơ ưa thích của họ, và tôi muốn thực hiện việc đọc thơ nơi công cộng có nhiều người tụ họp.”

Hiệu Trưởng Ramon Moss rất hãnh diện về Kalamangalam.

“Rukmini là một gương mẫu rất tốt của một học sinh có tài mà cô có thể minh họa sự hiểu biết của mình vừa bằng chữ và bằng lời, không chỉ trong lớp nhưng còn ngoài lớp học,” ông nói. “Chúng tôi luôn mong đợi sự trình diễn của cô trong những lúc trường tập họp, nhất là những cuộc vận động, ở đây cô khích động học sinh với cái  nhìn tích cực. Chúng tôi mong được thấy cô hứng khởi người khác khi cô là Nhà Thơ Trẻ của Houston 2018.”

Địa vị Nhà Thơ Trẻ (Youth Poet Laureate) được thành lập bởi tổ chức “Writers in the Schools” (các văn sĩ học đường) với Thư Viện Houston, Thành Phố Houston, và Phòng Thị Trưởng. Cuộc thi đua này thì quyết liệt, và Kalamangalam quen thuộc với thủ tục nộp bài, vì cô đã từng nộp bài ba lần: năm bài thơ, bà bài tiểu luận, và một bài tiểu sự tóm lược. Năm học sinh vào chung kết được phỏng vấn bởi một ban chuyên môn và được thu hẹp xuống còn hai người. Thị trưởng là người có quyết định sau cùng, và học sinh thắng giải được công bố trong buổi hội thường niên của tổ chức WITS, năm nay sẽ vào ngày thứ Năm, 9 tháng Mười Một.

Kalamangalam là một người gốc Ấn Độ, nhưng cô sinh ở Anh, ở đây cha mẹ gặp nhau trong đại học. Họ di chuyển đến Hoa Kỳ khi cô sáu tuổi, và cô là một sản phẩm của HISD, theo học các trường Roberts ElementaryLanier Middle trước khi vào trường Carnegie Vanguard. Cô dự tính theo học về kinh tế ở đại học và sau đó là luật quốc tế. Công việc mơ ước của cô là được làm việc trong Liên Hiệp Quốc. “Tôi muốn giúp xã hội chúng ta tiến bộ như một tổng thể, nên tôi cần một nền tảng kiến thức vững chắc về vị thế hiện tại của chúng ta để chú trọng đến tương lai và những gì thực sự quan trọng.”

Kalamangalam từng viết văn từ lâu, nhưng cô không thích làm thơ cho đến khi học lớp tám, khi cô được tuyển vào Meta-Four của Houston, một nhóm thi sĩ trẻ.

“Tôi không đủ điều kiện vào năm đó, nhưng năm tới tôi sẽ đạt được. Chúng tôi đến Atlanta để tham dự đại hội thi sĩ trẻ quốc tế (International Youth Poetry Slam Festival) vào mùa hè, và tôi ở đó với 600 thi sĩ trẻ trên toàn thế giới. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu sức mạnh của tiếng nói chúng tôi và ý niệm về công bằng xã hội. Tôi từng sống trong một bong bóng, và bong bóng đó đã bể.”