Trường Austin chuyển sang trường tạm vào tháng Giêng

Các học sinh và nhân viên trường Austin High School sẽ dời chổ vào tháng Giêng sang một trường tạm để chuẩn bị cho việc xây cất cơ sở mới.

Việc xây cất “Temporary Learning Center” — được các viên chức học đường mệnh danh “TLC” và gồm các cơ sở tạm thời — thì gần hoàn tất, với các kế hoạch để học sinh và nhân viên sử dụng địa điểm này vào 8 tháng Giêng, là ngày đầu tiên của lục cá nguyệt mùa xuân.

Trường tạm thời được xây để đảm bảo học sinh và nhân viên được an toàn trong thời gian xây cất. Nó tọa lạc dọc theo đường South Lockwood Drive, ngay sau cơ sở trường hiện thời.

“Nó đang trở nên một hiện thực. Việc dời chỗ đang bắt đầu,” Hiệu Trưởng Steve Guerrero của trường Austin nói trong cuộc họp mới đây của Nhóm Cố Vấn Đồ Án. “Nó vẫn chưa xong, nhưng chúng tôi hoạt động để biết chắc là việc chuyển đổi này thật êm xuôi nếu có thể.”

Được tọa lạc trong vùng Cận Đông của Houston, trường trung học toàn diện này đã được 80 tuổi thì đang được xây lại theo chương trình Bông Phiếu 2012 của Khu Học Chánh Houston được cử tri tán thành. Các kế hoạch cho đồ án trị giá $79.6 triệu này kêu gọi một cơ sở mới mà nó giữ được cơ cấu kiến trúc nguyên thủy của trường và có thể chứa đến 2,000 học sinh.

Học sinh và nhân viên sẽ ở trong trường tạm thời trong suốt thời gian xây cất, được dự trù chấm dứt vào cuối 2019. Trong khi ở trường tạm, học sinh sẽ có cùng các chương trình, sinh hoạt, câu lạc bộ, và các môn thể thao hiện được cung ứng ở cơ sở cũ.

Một cuộc họp của tiểu ban bông phiếu được dự định vào lúc 6g30 chiều thứ Ba, 12 tháng Mười Hai, trong thính đường trường Austin High School. Trong cuộc họp này, các phần tử cộng đồng sẽ biết thêm về trường tạm, cũng như chương trình xây cất và thời khóa biểu cho cơ sở vĩnh viễn.