Trường Wisdom HS tổ chức cuộc họp chung về di trú vào ngày 3 tháng Mười Hai

Trường Trung Học Wisdom sẽ tổ chức một cuộc họp chung vào Chúa Nhật, được điều hợp bởi Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố là bà Amanda Edwards về việc thông qua dự luật 4 (SB4) Thượng Viện Texas và chấm dứt chương trình “Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA).

Cuộc họp với chủ đề “Be The Solution: Youth & Family Immigration Town Hall” sẽ được tổ chức tại trường này (6529 Beverly Hill, 77057) từ trưa đến 3g30 chiều và sẽ gồm bữa ăn trưa và trưng bày các nguồn năng, và một cuộc thảo luận bàn tròn với Charles C. Foster, Luật Sư Di Trú và Chủ Tịch của Foster LLP; Cảnh Sát Trưởng Houston Art Acevedo; Norma Torres Mendoza, DREAMer; Jill Campbell, Luật Sư Di Trú của BakerRipley; Juliet Stipeche, Giám Đốc Giáo Dục cho Thành Phố Houston; và Joy Alessi, Đồng Giám Đốc của Adoptee Rights Campaign.

Cuộc họp này sẽ được dịch sang tiếng Tay Ban Nha.

Để ghi danh, vui lòng nhấn vào đây.