Đã gần hạn chót nộp đơn xin vào chương trình magnet niên khoá 2018-2019

Các phụ huynh nào muốn con em tham dự một trong các trường magnet của học khu trong niên khoá 2018-2019 phải nộp đơn trước thứ Sáu, 8 tháng Mười Hai, để được cứu xét đợt thứ nhất.

Bất cứ đơn nào nhận sau Giai Đoạn I ngày 8 tháng Mười Hai sẽ chỉ được cứu xét cho những trường còn chỗ trống.

Những phụ huynh nào không biết rõ trường mà con em muốn theo học vào năm tới thì được mời tham dự ngày Hội Chọn Trường sau cùng từ 9g sáng đến trưa ngày thứ Bẩy, 2 tháng Mười Hai, tại trường Key Middle School (4000 Kelley St., 77026). Các đại diện từ các trường magnet của HISD sẽ có mặt, và tham dự viên có thể được giúp nộp đơn.

HISD cung ứng một chuỗi chương trình magnet tại hơn 100 trường để đáp ứng nhu cầu và sở thích học vấn của các học sinh. Các chương trình này gồm:

Đơn xin vào magnet của HISD niên khoá 2018-2019 hiện có trên mạng, và đơn trên giấy có thể lấy tại các trường magnet. Việc nộp đơn trên mạng có những lựa chọn để theo dõi và biết được thông tin mới nhất.

Đơn trên giấy có thể trao tận tay hay gửi qua bưu điện Hoa Kỳ đến “Office of School Choice” số 4400 West 18th Street, Houston, TX 77092. Một lựa chọn khác là chụp (scan) tờ đơn này và email về magnet@houstonisd.org, cùng với các giấy tờ phải có.

Các phụ huynh sẽ biết về tình trạng đơn xin vào ngày 22 tháng Ba, 2018, khi có kết quả trên mạng và cũng được gửi qua bưu điện. Nếu con em quý vị được cấp cho một chỗ trong một chương trình, phụ huynh có hai tuần để cung cấp giấy chứng minh nơi cư ngụ và ký tên đồng ý nhập học. Nếu con em đang trong danh sách chờ đợi, phụ huynh có thể theo dõi những thay đổi trong tình trạng đơn xin trong suốt mùa hè, vào lúc đó họ có thể nộp thêm đơn vào các chương trình có chỗ trống.

Muốn biết thêm thông tin về thủ tục nộp đơn magnet, đi thăm trường HISD, và ngày hội sau cùng, hãy vào trang HoustonISD.org/SchoolChoice hoặc gọi “Office of School Choice” số 713-556-6947.

Những ngày cần nhớ

8 tháng Mười Hai, 2017: Hạn chót nộp đơn để được cứu xét Giai Đoạn I (Những đơn hợp lệ trong học khu sẽ được tham dự cuộc bốc thăm hoặc được thi tuyển).

22 tháng Ba, 2018: Thông báo về tình trạng đơn xiin được gửi qua bưu điện và trên mạng.

5 tháng Tư, 2018: Ngày mà phụ huynh phải trả lời về sự cấp chỗ và dàn xếp với trường để cung cấp các giấy tờ sau: chứng minh cư ngụ trong HISD, giấy ưng thuận theo học Magnet có ký tên, và chứng minh tuổi (nếu được nhận vào một chương trình pre-K hay mẫu giáo).

31 tháng Năm, 2018: Hạn chót nộp đơn để được cứu xét Giai Đoạn II (Những đơn hợp lệ trong học khu sẽ được cứu xét theo căn bản đơn sớm nhất được cứu xét trước nhất, nếu còn chỗ trống).

10 tháng Tám, 2018: : Hạn chót nộp đơn để được cứu xét Giai Đoạn III (Giống như Giai Đoạn II, nhưng những đơn ngoài học khu sẽ được cứu xét).

Cách nộp đơn vào một chương trình magnet

Bước 1: Cân nhắc sự lựa chọn

Hãy tham dự ngày hội chọn trường sau cùng để biết thêm về những chương trình hiện có trên toàn học khu.

Đi thăm bất cứ trường nào vào 7 tháng Mười Hai, thứ Năm sau cùng để Chọn Trường. Đến lúc 9g sáng cho các trường tiểu học và K-8, và lúc 1g trưa cho các trường trung học.

Hãy vào trang HoustonISD.org/Magnet hay gọi số 713-556-6947. Nếu quý vị thích một chương trình magnet loại Vanguard (Gifted & Talented), hãy vào trang HoustonISD.org/Vanguard hay gọi sở Advanced Academics số 713-556-6954 để biết thêm về điều kiện/ngày thi tuyển.

Bước 2: Nộp đơn trên mạng hay trên giấy

Quý vị sẽ có giới hạn 5 lựa chọn, và phải xếp hạng các lựa chọn này từ 1 – 5, trường thích nhất xếp hạng 1.

Lưu ý: Nếu quý vị nộp đơn cho chương trình Vanguard, và con em quý vị không được nhận biết là “Gifted and Talented” (giỏi và có tài), con em sẽ không được cứu xét vào chương trình Vanguard muốn chọn.

Nộp đơn trên mạng tại  HISDChoice.com (Nếu quý vị đã sử dụng hệ thống này trước đây, vi lòng dùng chương mục đã có từ trước) hoặc điền đơn (lấy đơn tại trường Magnet muốn chọn, hay từ “Office of School Choice”, hoặc tải xuống ở đây.)

Hãy để ý những email hay điện thoại có liên quan đến đơn xin. (Hãy kiểm trong hộp thư rác [spam], và đừng dùng một chương mục của Hotmail – nó thường ngăn chặn các email từ HISD).

Hãy nộp đơn trước ngày 8 tháng Mười Hai để được cứu xét giai đoạn đầu.

Bước 3: Giữ chỗ

Các thông báo về tình trạng đơn xin sẽ được gửi đi vào ngày 22 tháng Ba, 2018, trước nửa đêm qua email và trong “dashboard” của phụ huynh trong hệ thống trực tuyến. Ngoài ra, một lá thư về tình trạng đơn xin Magnet sẽ được gửi qua bưu điện Hoa Kỳ cho phụ huynh của những học sinh nộp đơn Giai Đoạn I.

Nếu con em được cấp cho một chỗ, quý vị có hai tuần (cho đến 5 tháng Tư, 2018) để trả lời và xếp đặt với trường để cung cấp chứng minh nơi cư ngụ và ký tên tờ cam kết theo học. Điều này không ảnh hưởng đến vị trí của quý vị trên danh sách chờ đợi cho các trường được xếp hạng cao hơn.

Nếu con em được đưa vào một danh sách chờ đợi, hãy theo dõi sự thay đổi trong tình trạng đơn xin trong mùa xuân và mùa hè. Quý vị cũng có thể nộp thêm đơn vào các chương trình có chỗ trống.