Hãy tham gia Tuần “Computer Science Education” trong HISD

Thiết kế một trò chơi trên iPhone. Theo dõi sự di chuyển của Santa. Chữ nhảy múa. Đó chỉ là một vài cách khi học sinh tham dự “Computer Science Education Week” từ 4-10 tháng Mười Hai, và năm nay nhân viên HISD cũng được khuyến khích tham dự để vui thích.

Sở “Advanced Academics” đã thành lập “15 Days of Code,” được hình thành với “interactive calendars” lịch trình tương tác cho phép học sinh tham dự một cảm nghiệm viết mã số hàng ngày.

Các sinh hoạt trong ba lịch trình này cho các trường tiểu, trung học I và trung học II cấp bao gồm các bài học tỉ như thiết kế một trang mạng với HTML, làm một con thú ảo, hình thành nghệ thuật tương tác, và ngay cả dậy một cỗ máy cách làm bánh.

Các sinh hoạt này ở trên mạng và sẽ hấp dẫn học sinh tham dự viết mã số hàng ngày.

Ngoài ra, sở “Advanced Academics” đang tổ chức một triển lãm kỹ thuật vào thứ Sáu, 8 tháng Mười Hai, để cho thấy sự quan trọng của mã số. Mọi nhân viên văn phòng trung ương được mời tham dự, và một khóa đặc biệt sẽ được tổ chức cho nhân viên nội các và Ủy Ban Giáo Dục HISD. Các phần tử nhóm Microsoft sẽ có mặt để giao tiếp và trình bày kỹ thuật mã số và lập trình căn bản.

Tổ chức “15 Days of Code” của HISD trùng hợp với Tuần “ Computer Science Education”, khi học sinh và cộng đồng HISD được khích lệ tham gia phong trào toàn thế giới này và thử một giờ viết mã số như một nhập môn vào khoa điện toán. Qua “Hour of Code,”  học sinh được thách đố hãy suy nghĩ cặn kẽ và giải quyết các vấn đề khi các em học những căn bản của lập trình điện toán.

“Mọi học sinh được lợi từ cơ hội học biết các khả năng điện toán,” Adam Stephens nói, ông là một viên chức của sở Advanced Academics. “Các khả năng đó bao gồm giải quyết vấn đề, sáng tạo, và sự hợp lý – tất cả cung cấp cho một nền tảng vững chắc để lên đại học và chọn nghề.”

Sau khi hoàn tất một giờ viết mã số trong lịch trình “15 Days of Code”, các tham dự viên có thể nhận được một chứng nhận hoàn tất. Hãy gửi hình ảnh sinh hoạt viết mã số của trường về news@houstonisd.org, hay đăng hình ảnh tự chụp cùng với giấy chứng nhận này trên mạng truyền thông xã hội qua #HISDecoded.

Muốn biết thêm về khoa điện toán trong HISD hãy nhấn vào đây.