HISD tổ chức đại hội “Dream Summit” cho học sinh vào ngày 9 tháng Mười Hai

Sinh hoạt giúp học sinh nộp đơn đại học, xin trợ cấp

Các sở của HISD là “Office of College and Career Readiness” và “Multilingual Programs” sẽ tổ chức đại hội thường niên lần thứ ba “Dream Summit” để giúp học sinh nộp đơn đại học và thủ tục xin trợ cấp tài chánh vào thứ Bẩy, 9 tháng Mười Hai, từ 9g sáng đến 1g trưa tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, 4400 W. 18th St., Houston 77092.

Các học sinh trung học II cấp và gia đình được khích lệ hãy tham dự sinh hoạt miễn phí này. Học sinh phải liên lạc với điều hợp viên đại học, cố vấn, hay tư vấn đại học trong trường về cấn đề chuyên chở. Sẽ cung cấp bữa trưa, và năm học sinh lớp 12 sẽ có cơ hội để thắng được học bổng $500 để vào đại học.

Sinh hoạt này nhắm giúp đỡ các “DREAMers”, người đang hưởng DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), người có giấy chiếu khán, thường trú nhân, người tị nạn, và người được tị nạn chính trị, cùng với gia đình. Học sinh sẽ có cơ hội để nói chuyện với các đại diện học khu, họ sẽ giúp các em biết thêm về điều kiện trợ cấp tài chánh và hướng dẫn các em qua thủ tục nộp đơn.

“Bây giờ, chúng ta trong thời điểm không biết rõ về những học sinh này,” TGĐ HISD Richard Carranza nói. “Nhiệm vụ chúng tôi là trang bị các em với kiến thức và nguồn năng sẵn có để giúp các em được thúc giục theo đuổi sự thành công. Đại hội này sẽ cung cấp cho các em những câu trả lời cần để tiến bước với thủ tục nộp đơn vào đại học.”

Các đại diện nhận đơn từ nhiều đại học Texas sẽ có mặt để trả lời những thắc mắc và tổ chức những khóa thông tin về trợ cấp tài chánh tiểu bang “Texas Application for State Financial Aid” (TASFA).

Đại hội này còn gồm những khóa thông tin đại dọc, nguồn đại học, và phòng nộp đơn xin trợ cấp tài chánh cho các học sinh lớp 12. Học sinh sẽ có thể hoàn tất bản khai có tuyên thệ rằng em là một cư dân Texas trong ba năm, là một điều kiện thu nhận cho các học sinh.