HISD được tặng hơn $13 triệu tài trợ để mở rộng chương trình vào đại học

Sẽ có thêm nhiều học sinh trong Khu Học Chánh Houston tham gia chương trình chuẩn bị đại học nhờ hai tài trợ tổng cộng $13 triệu từ Houston Endowment.

Các tài trợ ba năm này sẽ cho phép khu học chánh mở rộng EMERGE, một chương trình giúp học sinh thuộc thành phần không được phục vụ xứng đáng tham dự và tốt nghiệp từ các đại học đứng đầu quốc gia. Hầu hết các học sinh trong chương trình này sẽ nhận trên $200,000 tiền học bổng và tài trợ trong bốn năm. Và trên 96 phần trăm học sinh EMERGE sẽ tốt nghiệp đại học trong vòng bốn năm, hoặc theo đúng đường để tốt nghiệp.

“Không một học khu thành phố lớn nào khác trong nước quyết tâm đảm bảo học sinh của mình được sẵn sàng để thành công hậu trung học,” Viên Chức Chuẩn Bị Đại Học và Ngành Nghề và sáng lập viên chương trình EMERGE là Rick Cruz nói. “Từ việc giúp các học sinh tham gia các chương trình PSAT, SAT, AP và Dual Credit miễn phí, bảo đảm rằng học sinh có thể vào những đại học có phẩm chất cao và những chương trình sáng tạo như EMERGE, HISD đang giữ lời hứa rằng mọi học sinh thì sẵn sàng lên đại học và chọn ngành nghề.”

Đây là lần thứ hai Houston Endowment tặng cho HISD các tài trợ để giúp học sinh vào đại học. Với tài trợ sau cùng cách đây ba năm, học khu đã có thể thuê 32 cố vấn đại học được huấn luyện kỹ. Và kết quả là học khu đã gia tăng rõ rệt số học sinh nộp đơn và được nhận vào đại học, hoàn tất đơn FAFSA, và nhận được học bổng.

Với các tài trợ mới này, học khu sẽ có thể thuê thêm các cố vấn đại học để làm việc với học sinh, cung cấp chương trình chuyển tiếp vào đại học và hỗ trợ, và mở rộng chương trình hậu trung học đến các trường trung học I cấp.

“Chúng tôi thật biết ơn tổ chức Houston Endowment vì sự hỗ trợ tiếp tục này,” TGĐ Richard Carranza nói. “Với các tài trợ này, tiêu biểu cho một trong những đóng góp tài chánh lớn nhất cho học khu, chúng tôi sẽ có thể giúp thêm hàng ngàn học sinh HISD có được cơ hội thay đổi cuộc đời nhờ hậu trung học.”

“EMERGE HISD” hợp tác với “EMERGE Fellowship”, một tổ chức vô vị lợi nhắm đến việc hỗ trợ trong học khu cũng như mở rộng chương trình EMERGE cho các học sinh mới trong toàn thể khu học chánh.