Aramco tặng $4.7 triệu giúp đỡ học sinh, giáo chức tại các trường bị thiệt hại vì Bão Harvey

<!–<!–
20171214_Aramco – Images by Houston Independent School District

Hôm nay tổ chức “HISD Foundation” cống bố bảy trường mà trong đó học sinh phải dời chỗ vì hư hại bởi Bão Harvey sẽ thừa hưởng số tiền cứu trợ lụt trị giá $4.7 triệu từ công ty Aramco Services, là chi nhánh ở Houston của Saudi Aramco.

“Các trường sẽ được lợi từ ngân khoản này hiện vẫn hoạt động để bình thường hóa,” ông TGĐ Richard Carranza nói. “Thật vui mừng để biết là những học sinh, nhân viên, và trường này được thừa hưởng sự độ lượng và nhân ái này.”

Số tiền tặng sẽ được dùng bởi tổ chức để thay thế và tăng cường kỹ thuật và đáp ứng các yêu cầu của các trường tiểu học Braeburn, Hilliard, Kolter, Mitchell, Robinson, và Scarborough, và Trung Học Liberty. Các khoản đó không chỉ gồm:

  • Tài liệu giảng dậy cho các nhà giáo, gồm các nhu liệu và tài liệu chuẩn bị thi
  • Các nguồn năng để hỗ trợ các chương trình sau khi tan học và dậy kèm cuối tuần
  • Học cụ cho giáo chức và học sinh, tỉ như bàn, bảng và ghế
  • Sách và kệ để lập lại các thư viện bị hư hại
  • Nhạc cụ
  • Dụng cụ thể thao

“Sự thích ứng của các học sinh được thấy khi chúng tôi chuyển đổi các em từ một thói quen hằng ngày sang các trường tạm thời, một số trường phải mất một tiếng xe buýt, đó là một chứng từ đích thực,” Hiệu Trưởng Julianne Dickinson của trường Tiểu Học Kolter nói. “Là các nhà giáo dục, chúng tôi hoạt động để cung cấp nơi an toàn cho học sinh học hanh và phát triển, và với sự giúp đỡ của Aramco giờ đây chúng tôi có thể đưa về một số hoạt động quan trọng tỉ như lớp nhạc hay dậy kèm sau khi tan học mà đã bị hủy bỏ sau cơn bão.”

Các đại diện Aramco đã thăm từng trường và lắng nghe các hiệu trưởng và kế hoạch của họ để đưa trường trở về hình dạng trước đây. Các vật dụng được mua cho từng trường sẽ đươc sử dụng tại các địa điểm tạm thời cho đến khi trường vĩnh viễn xây xong và an toàn để đi học lại. Mọi vật dụng, tỉ như nhạc cụ, sách, bàn ghế, và dụng cụ thể thao, sẽ được đưa trở về trường vĩnh viễn để học sinh và giáo chức tiếp tục dùng trong tương lai.

 

“Chúng tôi muốn giúp đỡ theo một cách mà nó có ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của các trẻ em theo học bảy trường này bị ảnh hưởng nặng bởi Bão Harvey,” Trưởng Điều Hành Dịch Vụ Aramco và Chủ Tịch Basil Abul-Hamayel nói. “Chúng tôi mường tượng ra sự khó khăn biết chừng nào để mọi người ổn định trong một cơ sở mới sau khi bị dời chỗ. Chúng tôi hy vọng số tiền tặng này sẽ tạo được sự khác biệt tích cực trong đời sống hàng ngày của học sinh, phụ huynh, và giáo chức.”

LIÊN LẠC:

Ann Scott
HISD Chief Development Officer
713-556-7275
ascott10@houstonisd.org

Krystal Patout
Pierpont for Aramco Services
936-870-6367 (m)
kpatout@piercom.com

 

Về “HISD Foundation”

Tổ chức “HISD Foundation” hợp tác với Khu Học Chánh Houston để bảo đảm sự hỗ trợ tư, quản trị ngân khoản và chịu trách nhiệm với các người tặng. Những nỗ lực quyên tiền của tổ chức này thì phù hợp với các ưu tiên giảng dậy được đề ra bởi tổng giám đốc học khu và Ủy Ban Giáo Dục. Tiền kiếm được bởi HISD Foundation cung cấp các nguồn năng để đẩy mạnh các khởi xướng cốt yếu của Khu Học Chánh Houston. Tổ chức này là một tổ chức tách biệt, vô vị lợi theo khoản 501(c)(3) được điều khiển bởi một ban tình nguyện gồm các nhà lãnh đạo thương mãi, cộng đồng, và từ thiện.

Về “Aramco Services Company”

Chúng tôi là chi nhánh của Saudi Aramco ở Hoa Kỳ, một công ty hàng đầu thế giới về năng lượng và hóa học, và chúng tôi từng hiện diện ở Hoa Kỳ trên 60 năm. Chúng tôi là một công ty góp phần cho ngành năng lượng Hoa Kỳ qua tuyển dụng, hợp tác với các công ty năng lượng và dầu hỏa, cùng chung kỹ nghệ và hợp tác học thuật, và nghiên cứu cũng như phát triển kỹ thuật. Chúng tôi có trụ sở trung ương ở Houston và có các văn phòng và phòng thí nghiệm ở Hoa Thịnh Đốn D.C., Boston, Detroit, và Nữu Ước. Chúng tôi quyết tâm là một công ty tích cực góp phần cho các cộng đồng nơi chúng tôi sinh sống và làm việc, và tạo ra sự khác biệt qua cách tiếp cận để có lợi cho nghệ thuật, địa chất và môi trường.  www.aramcoservices.com