Thực tập mùa hè cho các học sinh lớp 11, 12 ưa thích ngành nghề trong y khoa

HISD đang hợp tác với Trung Tâm Ung Thư MD Anderson để cung cấp tiền cho ba học sinh lớp 11 hay 12 thực tập mùa hè về khoa ung thư.

Nếu bạn thích một ngành nghề trong sự nghiên cứu y học, đây có thể là một cơ hội lớn cho bạn. Hạn chót nộp đơn là 11 tháng Giêng, 2018.

Chương trình kéo dài 10 tuần từ 6 tháng Sáu đến 10 tháng Tám, 2018. Học sinh sẽ nhận được $6,000 trả làm nhiều kỳ trong suốt thời gian thực tập này.

Để nộp đơn, hãy điền tờ đơn này và nộp trước hạn chót là 11 tháng Giêng, cùng với phiếu điểm tháng Mười Hai 2017 và một lá thư giải thích tại sao bạn phải được chọn cho chương trình này. Chỉ những học sinh lớp 11 hay 12 hiện đang theo học trong HISD mới đủ điều kiện nộp đơn.

Những học sinh nào được chọn sẽ tham dự chương trình này từ 8g sáng đến 5g chiều, thứ Hai đến thứ Sáu, 6 tháng Sáu – 10 tháng Tám, 2018, với một giờ ăn trưa không được trả tiền. Những ngày trong chương trình thì không thay đổi, và bạn phải tham dự toàn thể chương trình 10 tuần. Sự vắng mặt có phép tùy thuộc vào quyết định của người dìu dắt trong chương trình.

Sau đây là một vài chi tiết về những gì bạn sẽ thi hành:

  • Thực tập nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm của một giảng viên, họ sẽ là người dìu dắt
  • Nhiều cơ hội để quan sát lâm sàng
  • Những bài thuyết trình hàng tuần để mở rộng kiến thức về các ngành khoa học và môn y khoa, cũng như những trình bày về ngành nghề và khả năng
  • Giao tiếp với các tham dự viên khác
  • Tiệc mừng mãn khóa, trình bày đồ án mùa hè, và phần “nói chuyện” của từng học sinh tham dự