Ủy Ban Giáo Dục HISD tán thành kế hoạch xây lại bốn trường bị hư hại vì bão Harvey

Trong cuộc họp thường lệ vào thứ Năm tháng Mười Hai, Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston đã tán thành một kế hoạch để xây lại bốn trường tiểu học bị hư hại nặng nề nhất vì lụt trong cơn bão Harvey.

Những sự thẩm định cơ sở của bốn trường tiểu học — Braeburn, Scarborough, Kolter, và Mitchell — cho thấy sự hư hại về bất động sản, cũng như cần phải nâng toàn bộ cơ sở này lên cao để đề phòng sự hư hại vì lụt trong tương lai.

Tốn phí để thay thế bốn trường này được ước lượng là $126 triệu. Số tiền này sẽ được tài trợ bởi một tổng hợp gồm tiền dự trữ Hoạt Động và tiền thuế “Tax Increment Reinvestment Zone” (TIRZ).

“Sự thiệt hại của bốn cơ sở này thật thảm khốc,” TGĐ Richard Carranza nói. “Trường Phòng Hoạt Động của chúng ta và nhóm của ông đã nhìn đến các trường và tin rằng cách tốt nhất để sử dụng tài nguyên HISD là đập xuống và xây lại. Chúng ta mong đợi ngày đưa các học sinh trở lại trường cũ mà nó đã được trang bị tốt hơn để chịu nổi những cơn bão lớn trong tương lai.”

Đề nghị được đưa ra trước các ủy viên kêu gọi việc phá hủy bốn trường này và xây lại trên địa điểm hiện thời. Kế hoạch này sẽ đòi hỏi các học sinh và nhân viên vẫn ở lại các địa điểm tạm thời cho đến khi cơ sở mới được xây lại tại địa điểm nguyên thủy. Bốn trường này có thể được hoàn tất và mở cửa cho học sinh sớm nhất là 2020.

Bà trường HISD khác — các trường tiểu Robinson và Hilliard và trung học Liberty — cũng bị dời chỗ vì những hư hại trong bão Harvey.

Việc tân trang trường Tiểu Học Robinson nguyên thủy đang được kết thúc vào tháng này, và học sinh sẽ trở lại trường cũ sau khi các em nghỉ mùa đông. Việc tân trang trường Hilliard vẫn tiến hành. Các viên chức học khu đã chọn việc tân trang cả trường vì tuổi của trường và khả năng chịu đựng của cả hai cơ sở này.

Trường Liberty High School được dời chỗ sang một cơ sở được thuê chứ không được sở hữu bởi HISD. Trường này được tạm thời dời sang trường Sharpstown International School. Ban quản trị học khu đang duyệt lại việc chọn lựa dời chỗ lâu dài cho trường này.

Cũng trong cuộc họp tháng Mười Hai, tổ chức HISD Foundation công bố một ngân khoản $4.7 triệu từ công ty Aramco Services để cứu tế Harvey. Quà tặng này được dành cho bảy trường: các trường tiểu học Robinson, Scarborough, Hilliard, Braeburn, Kolter, và Mitchell và Trung Học Liberty.

Mỗi trường sẽ nhận được một gói kỹ thuật trị giá $400,000 gồm các máy điện toán xách tay, iPad, và nhiều thứ khác. Nằm trong tài trợ này, Aramco cũng sẽ tài trợ các nhu cầu của từng trường cho đến $300,000. Các nhu cầu đó không chỉ gồm sách, dụng cụ giảng dậy, dịch vụ dậy kèm, và phát triển chuyên môn cho các giáo chức.