Nhân viên ngạc nhiên khi nhận được quà ngày lễ của Tổng Giám Đốc Carranza

Gần 400 nhân viên bị ảnh hưởng bởi bão Harvey được cứu trợ

Tổng Giám Đốc HISD Richard Carranza và “Houston ISD Foundation” làm mùa lễ vui hơn một chút cho một vài trăm nhân viên của Nhóm HISD bị ảnh hưởng bởi Bão Harvey.

Hồi đầu tuần, khoảng 400 nhân viên đã nhận được một email và đoạn phim video từ ông Carranza cho họ biết rằng họ là người được nhận một trợ cấp đặc biệt để giúp họ phục hồi sau cơn bão.

“Khi tôi nhận được email, tôi đã chảy nước mắt,” thư ký trường Booker. T. Washington High School là Kimberly Grover nói. “Chúng tôi mất tất cả trong cơn bão, và tôi đã không nghĩ rằng các con tôi và ngay cả tôi có thể có được lễ Giáng Sinh, nhưng vì số tiền này, chúng tôi sẽ có thể.”

Trong những nỗ lực cứu trợ Bão Harvey, tổ chức HISD Foundation đã dành ra một ngân khoản cho ông tổng giám đốc sử dụng tùy ý. Ông Carranza đã quyết định phân phối số tiền này cho nhân viên HISD, họ là những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão và còn đang cố phục hồi.

“Trong khi số tiền thì giới hạn, tôi muốn giúp đỡ được càng nhiều nhân viên Nhóm HISD càng tốt, vì bất kể những thử thách cá nhân, họ vẫn tận tụy phục vụ học sinh HISD và trường,” ông Carranza nói.
[su_video url=”https://vimeo.com/247871913)”]
Vào thứ Sáu, 22 tháng Mười, các nhân viên đã nhận tiền tài trợ, dưới hình thức thẻ tặng quà giá trị từ $250 đến $5,000. Trong khi ông tổng giám đốc không thể đích thân trao tặng, những người nhận muốn bày tỏ lòng biết ơn ông.