Khu học chánh đối diện với ngân sách thiếu hụt $208 triệu

Ảnh hưởng tài chánh của bão Harvey và tiền trả lại tạo nên sự thiếu hụt trong niên khoá 2018-19

Khi HISD bắt đầu chuẩn bị một ngân sách cho niên khoá sắp tới 2018-2019, khu học chánh ước lượng một sự thiếu hụt $208 triệu vì hậu quả của ảnh hưởng tài chánh của Bão Harvey và tiền phải trả lại cho tiểu bang (recapture).

HISD đã thấy một sự sút giảm số học sinh ghi danh và đang trù liệu cho sự sút giảm hơn nữa vào niên khoá tới, điều đó có nghĩa sự sút giảm tài trợ của tiểu bang. Khu học chánh cũng dự đoán cơn bão này sẽ ảnh hưởng lớn đến giá trị bất động sản của thành phố, mà nó sẽ được công bố vào tháng Tư 2018. Nguồn tài trợ chính của HISD là tiền thuế bất động sản. Cho đến nay, khu học chánh chưa nhận được một dấu chỉ cho biết bao nhiêu và khi nào sẽ được bồi hoàn vì những chi tiêu có liên hệ đến bão Harvey.

Nhấn vào đây để đọc Những Câu Hỏi về ngân sách 2018-2019 của HISD. Tài liệu này sẽ được cập nhật thường xuyên.

Các yếu tố này, cộng với tiền trả lại tiểu bang niên khoá 2018-2019 của học khu, tạo thành một sự thiếu hụt được ước lượng là $208 triệu và buộc HISD phải có những chọn lựa khó khăn về cách phân bổ ngân quỹ ở cấp học đường và học khu cho niên khoá 2018-2019 sắp tới.

“Trong khi chúng ta có thể vượt qua Bão Harvey, giờ đây chúng ta chắc chắn đang ở trong cơn bão tài chánh,” TGĐ HISD là ông Richard Carranza nói. “Những khó khăn tài chánh gây ra bởi bão Harvey, tiền trả lại, và tài chánh học đường đã đặt chúng ta trong một vị thế khó khăn, nhưng nhiệm vụ của chúng ta là tiến hành một cách chu đáo về các nguồn năng, vật liệu, và nhân viên mà chúng ta cần để bảo đảm đạt được các mục tiêu giáo dục toàn thể đứa trẻ và cung cấp cho mọi học sinh các dịch vụ thiết yếu mà các học sinh cần để thành công.”

Sử dụng một lăng kính công bằng, khu học chánh đã duyệt lại mô hình tài trợ hiện thời và đang đề nghị một chuyển đổi cho niên khoá 2018-2019. Hiện nay, các trường nhận được tài trợ qua “Per Unit Allocation” (Phân Bổ Theo Đơn Vị – PUA), mà nó phân chia tiền theo số học sinh và cho phép hiệu trưởng được quyết định cách sử dụng đồng tiền đó trong trường mình. Theo mô hình nhân lực được đề nghị, hay mô hình “Full-Time Equivalent” (Đương Lượng Toàn Thời Gian – FTE), các hiệu trưởng vận quyết định người được thuê, nhưng học khu sẽ đảm bảo mọi trường có những chức vụ thiết yếu tỉ như một y tá, tư vấn, và quản thư. Các trường cũng sẽ được ấn định các chức vụ thay vì số tiền dựa trên số học sinh họ phục vụ.

Một Tiểu Ban Tư Vấn của Hiệu Trưởng đã được thiết lập để trợ giúp cho tiến trình thành lập mô hình FTE theo một phương cách mà nó đáp ứng với các nhu cầu của mọi trường. Tiểu ban này gồm đại diện từ các học khu, trường các cấp, và các loại trường. Tiểu ban này đã và sẽ tiếp tục gặp gỡ thường xuyên với sở ngân sách của HISD để cho biết ý kiến, mà nó sẽ được bao gồm trong mọi việc trình bày ngân sách cho Ủy Ban Giáo Dục HISD.

Ngoài đề nghị mô hình ngân sách FTE, mọi sở HISD được yêu cầu cắt giảm cho niên khoá tới, tổng cộng là $116 triệu, là 56% của tổng số thiếu hụt $208.

Các Ủy Viên Giáo Dục HISD sẽ duyệt lại một đề nghị ngân sách, mà nó bao gồm các đề nghị từ tiểu ban Tư Vấn Hiệu Trưởng và đề nghị cắt giảm của sở, trong một cuộc hội thảo hôm thứ Năm, 2 tháng Hai, lúc 2g trưa.

Các hội thảo ủy ban tương lai và cuộc họp cộng đồng  sẽ được tổ chức trong những tuần và tháng sắp tới để duyệt lại những thay đổi và những nhật tu đối với đề nghị ngân sách này. Theo luật, Ủy Ban Giáo Dục HISD phải thông qua một ngân sách vào 30 tháng Sáu, 2018.