Tổng Giám Đốc HISD Richard Carranza Nhận Vai Trò Mới trong NYC

Vào hôm thứ Hai, ông TGĐ Khu Học Chánh Houston Richard Carranza công bố chấm dứt nhiệm kỳ của ông là người lãnh đạo khu học chánh lớn nhất Texas.

Ông Carranza đảm nhận vai trò tổng giám đốc với sự đồng lòng tán thành của Ủy Ban Giáo Dục vào tháng Tám 2016, ông hứa sẽ cải thiện thành tích học vấn, cung cấp cho học sinh sự hỗ trợ qua các dịch vụ bao gồm, và thiết lập một hệ thống bình đẳng cho 284 trường của học khu.

“Đó là một vinh dự và ưu tiên để phục vụ học sinh của Khu Học Chánh Houston và có tiếng nói trong các trường từng bị phục vụ dưới mức trong quá khứ,” ông Carranza nói. “Tôi thật nặng lòng phải thông báo sự ra đi của tôi như để khởi đầu một hành trình mới. Tôi đang nhìn đến cơ hội phục vụ 1.1 triệu học sinh ở Nữu Ước. Tôi luôn biết ơn người dân ở Houston đã cho phép tôi trở nên một thành viên của thành phố vĩ đại này.”

Ông Carranza từ giã giữa lúc HISD phải đối diện với vài thử thách, chúng tôi tin tưởng vào khả năng vượt qua những thử thách đó với những giải pháp khả thi.

“Ủy Ban chúng tôi cầu chúc ông Carranza những gì tốt đẹp nhất trong nỗ lực của ông và biết ơn sự lãnh đạo mà ông đã đem đến khu học chánh này,” Chủ Tịch Rhonda Skillern-Jones nói.  “Chúng tôi nhất định tiếp tục công việc ông đã khởi sự và đưa học khu tiến bước.”

Ủy Ban sẽ họp vào thứ Năm để bàn về những bước kế tiếp.