Các cán sự xã hội HISD được vinh dự trong tháng Ba vì là Tháng Cán Sự Xã Hội toàn quốc

Tổ chức “National Association of Social Workers” (cán sự xã hội quốc gia) công bố tháng Ba là Tháng Hoạt Động Xã Hội, với chủ đề “Cán Sự Xã Hội: Người Lãnh Đạo. Người Bênh Vực. Người Ủng Hộ”.

Khu Học Chánh Houston bao gồm 37 cán sự xã hội trong các trường của học khu. Những cán sự xã hội này cung cấp sự giúp đỡ khi khủng hoảng, giúp các trẻ em vượt qua những vấn đề tỉ như sự chết và đau buồn, và giúp các cộng đồng biết đến các nguồn phục hồi sau các thiên tai – gần đây nhất là cơn bão Harvey và lụt.

“Các cán sự xã hội torng HISD giúp cải thiện đời sống học sinh hàng ngày,” Gwendolyn Johnson nói, ông là quản lý Dịch Vụ Y Tế và Sức Khỏe của HISD. “Điều này rất quan trọng cho các em dễ bị tổn thương nhất, các em cần sự dẫn dắt và hỗ trợ để đáp ứng các nhu cầu căn bản về xã hội, cảm xúc và tâm thần.”

Công việc xã hội là một ngành nghề phát triển nhanh với hơn 680,000 chuyên gia hoạt động xã hội trong Hoa Kỳ, theo thống kê của Sở Lao Động. Cán sự điều dưỡng là nhóm đông nhất cung cấp sự chăm sóc tâm thần ở Hoa Kỳ và Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ là một trong những chủ nhân lớn nhất sử dụng các cán sự xã hội cao cấp.