Ủy Ban Giáo Dục HISD đặt Trưởng Học Thuật Grenita Lathan thay quyền Tổng Giám Đốc

23 tháng Ba, 2018 – Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston đã đồng lòng đặt Trưởng Học Thuật Grenita Lathan là tổng giám đốc lâm thời của khu học chánh lớn nhất tiểu bang.

Bà Lathan được chọn là người lãnh đạo tạm thời của HISD trong khi các ủy viên tìm một người thay thế vĩnh viễn cho TGĐ Richard Carranza sẽ ra đi, ông từ chức sau gần một năm rưỡi với học khu này.

Bà Lathan sẽ đảm nhận vai trò quyền tổng giám đốc ngay lập tức, và bà sẽ trở thành tổng giám đốc lâm thời vào ngày 1 tháng Tư.

“Tôi cảm ơn vì cơ hội để giúp các trường của chúng ta đạt được nền giáo dục tuyệt hảo,” bà Lathan nói. “Chúng ta đi đúng đường, và tôi muốn bảo đảm mọi học sinh có được cơ hội giáo dục tốt để chuẩn bị các em lên đại học hay chọn nghề. Tôi được chuẩn bị đầy đủ để dẫn dắt học khu này trong thời gian chuyển tiếp mau chóng.”

Bà Lathan, một nhà giáo dục kỳ cựu 26 năm, đã gia nhập HISD vào 2015. Bà là Trưởng Phòng Học Thuật kể từ đầu niên khoá 2016-2017. Trước đó bà là trưởng học đường trong Phòng Hỗ Trợ Học Đường của HISD trong vùng phía bắc. Trước vai trò đó, bà là trường học đường các trường tiểu học trong niên khoá 2015-2016 mà trong đó bà đã hướng dẫn hơn 20 trường ra khỏi tình trạng “phải cải tiến” của tiểu bang để đạt được hạng “đạt tiêu chuẩn”.

“Ts. Lathan có một quá khứ về việc biến đổi các trường,” Chủ Tịch UBGD là bà Rhonda Skillern-Jones nói. “Chúng ta may mắn có được một người như bà trong nhóm lãnh đạo, và chúng tôi hy vọng điều này sẽ là sự biến đổi êm thắm khi chúng ta tiếp tục đưa học khu tiến tới.”

Trước đây bà Lathan từng là tổng giám đốc cho Peoria Public Schools, nơi bà trông coi gần 14,000 học sinh và 2,700 nhân viên. Bà bắt đầu sự nghiệp giáo dục là một giáo chức trung học II cấp ở North Carolina và sau này là hiệu phó và hiệu trưởng trong cùng tiểu bang này. Bà tiếp tục phục vụ là viên chức cải tiến học đường tiểu học của San Diego Unified School District và là tổng giám đốc lâm thời.

Bà có bằng cử nhân về doanh thương của trường North Carolina A&T State University, vả nẳmg cao học về doanh thương của trường University of North Carolina, và bằng tiến sĩ của trường Southern Illinois University.

Vào hồi đầu tháng này, ông TGĐ Richard Carranza tuyên bố rằng ông sẽ từ chức vào mùa xuân để trở thành “Chancellor” của các trường Thành Phố Nữu Ước. Hôm nay Ủy Ban Giáo Dục đã chấp nhận sự từ chức của ông và ngày cuối của ông sẽ là 31 tháng Ba.

Ủy Ban Giáo Dục sẽ dùng công ty trước đây được sử dụng để tìm kiếm mà kết quả là sự thuê mướn ông Carranza. Vì ông từ giã trong vòng hai năm, việc tìm kiếm này sẽ không tốn phí cho học khu. Công ty sẽ giúp các ủy viên thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến và tổ chức các cuộc họp cộng đồng để thu thập ý kiến về tiểu sử sơ lược của ứng viên tổng giám đốc. Tiểu sử đó sẽ được dùng để tuyển mộ các ứng viên.