Các trường Mitchell ES, Park Place ES được tài trợ “NFL Play 60”

Các trường tiểu học Mitchell và Park Place vừa mới thắng lớn, chiếm được ngân khoản “Play 60” từ các tổ chức “Houston Texans” và “Texas Children’s Hospital” để tài trợ dụng cụ mới cho các môn thể thao P.E., và các chương trình sau khi tan học để giúp các học sinh vận động.

Trường Mitchell kiếm được $5,000 và trường Park Place kiếm được $3,500 sau khi nộp đơn xin tài trợ gồm một bài tiểu luận về cách sử dụng ngân khoản này.

Ngân khoản “Play 60” giúp các trường mua dụng cụ thể thao, làm sân chơi, đường chạy bộ, v.v. – những gì để giúp học sinh vận động trong 60 phút mỗi ngày.