Monthly Archives: March 2018

HISD sẽ đóng cửa từ 12 – 16 tháng Ba để Nghỉ Xuân

Tất cả các trường và văn phòng HISD sẽ đóng cửa Nghỉ Xuân từ thứ Hai, 12 tháng Ba, đến thứ Sáu, 16 tháng Ba, 2018.

Các trường và văn phòng sẽ mở cửa hoạt động lại vào thứ Hai, 19 tháng Ba, 2018.

Nhân viên phải xem thời khóa biểu hoạt động được đăng ở đây.

Sở Cảnh Sát HISD sẽ đi tuần các cơ sở trong thời gian nghỉ. Những trường hợp khẩn cấp có thể gọi về số 713-892-7777

Ủy Ban Giáo Dục HISD cùng thị trưởng, luật gia nói lên sự hợp nhất cho trẻ em ở Houston

<!–<!–
20180306_Board of education press conference – Images by Houston Independent School District 

Vào hôm thứ Ba, chủ tịch UBGD HISD là bà Rhonda Skillern-Jones nói sự ra đi của TGĐ Richard Carranza không thay đổi viễn ảnh và sứ mệnh của khu học chánh này, mà nó vẫn quyết tâm trao truyền một giáo dục có phẩm chất cho mọi học sinh “trong một đường lối hợp nhất”.

“Chúng tôi chỉ có một viễn ảnh, và đó là bảo đảm rằng các trường IR (cần cải tiến) sẽ ra khỏi tình trạng IR, chúng tôi không có thêm một trường nào trong tình trạng IR, và chúng tôi có thể dùng số tiền hạn chế theo một phương cách mà nó gây thiệt hại ít nhất đến các lớp của chúng tôi,” bà Skillern-Jones nói.

Bà nói lên thông điệp này khi chung vai sát cánh với các ủy viên đồng nghiệp, Thị Trưởng Houston Sylvester Turner, Dân Biểu tiểu bang Alma Allen, và Dân Biểu Hoa Kỳ Sheila Jackson Lee. Tất cả đã nhấn mạnh rằng thành phố, tiểu bang, và chính phủ liên bang có một vai trò phải đảm nhận trong việc đảm bảo sự thành công của khu học chánh này, và học khu này thì không chỉ có một người.

“Nhiều điều đã xảy ra trong sáu tháng qua, và đây là một cơ hội để mọi người chúng ta tạm ngưng và thẩm định lại trước khi tiến bước,” ông Turner nói. “Tôi sẵn sàng và chuẩn bị cùng với HISD, Ủy Ban, phụ huynh, nhà lãnh đạo cộng đồng, và cộng đồng thương mãi giúp ổn định HISD về tài chánh và đảm bảo mọi học sinh đều nhận được sự giáo dục có phẩm chất mà các em đáng được. Chúng ta sẽ không lùi bước. Cùng nhau chúng ta tiến bước.”

Bà Allen nói ở cấp độ tiểu bang, bà “sẽ thi hành mọi sự có thể để giúp khu học chánh sửa đổi hoặc cung cấp những luật lệ mà nó cho phép chúng tiến hành theo một kiểu cách cần thiết để cung cấp giáo dục tốt nhất cho mọi học sinh trong HISD.”

Bà Jackson Lee nhấn mạnh rằng cả ba cấp độ chính quyền đều có một mục tiêu: “Ưu tiên hóa con em và gia đình của chúng ta, để cảm ơn các giáo chức và nhân viên, các tài xế xe buýt và nhân viên công lực, và để bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta vì sự hợp nhất của ủy ban giáo dục HISD.”

“Chúng ta chịu trách nhiệm cho sự thành công của các học sinh chúng ta,” bà nói.

Bà kêu gọi Nha Giáo Dục Texas hãy miễn trừ trách nhiệm thi cử đối với tiểu bang trong một năm và tạm ngưng các chế tài về trách nhiệm. Vẫn còn những gia đình bị dời chỗ bởi bão Harvey, bà nói, và trong khi chúng ta là “người hồi phục ở Houston, chúng ta không còn giống như Houston và Quận Harris trước đây.”

Bà Jackson Lee cũng kêu gọi cộng đồng thương mãi hãy quyên góp $115 triệu để giúp HISD lấp đầy sự thiếu hụt ngân sách cho niên khoá 2018-19.

Bà Skillern-Jones nói khu học chánh có ba lựa chọn để thay thế ông Carranza, ông từ giã HISD để trở nên tổng giám đốc các trường ở thành phố Nữu Ước: chọn một tổng giám đốc lâm thời ngắn hạn và thực hiện việc tìm kiếm ngay lập tức; chọn một người lâm thời dài hạn và trì hoãn việc tìm kiếm; hoặc tìm người thay thế ngay lập tức. Bà nói các ủy viên sẽ thảo luận về những lựa chọn này trong phiên họp kín vào tối thứ Năm.

Tổng Giám Đốc HISD Richard Carranza Nhận Vai Trò Mới trong NYC

Vào hôm thứ Hai, ông TGĐ Khu Học Chánh Houston Richard Carranza công bố chấm dứt nhiệm kỳ của ông là người lãnh đạo khu học chánh lớn nhất Texas.

Ông Carranza đảm nhận vai trò tổng giám đốc với sự đồng lòng tán thành của Ủy Ban Giáo Dục vào tháng Tám 2016, ông hứa sẽ cải thiện thành tích học vấn, cung cấp cho học sinh sự hỗ trợ qua các dịch vụ bao gồm, và thiết lập một hệ thống bình đẳng cho 284 trường của học khu.

“Đó là một vinh dự và ưu tiên để phục vụ học sinh của Khu Học Chánh Houston và có tiếng nói trong các trường từng bị phục vụ dưới mức trong quá khứ,” ông Carranza nói. “Tôi thật nặng lòng phải thông báo sự ra đi của tôi như để khởi đầu một hành trình mới. Tôi đang nhìn đến cơ hội phục vụ 1.1 triệu học sinh ở Nữu Ước. Tôi luôn biết ơn người dân ở Houston đã cho phép tôi trở nên một thành viên của thành phố vĩ đại này.”

Ông Carranza từ giã giữa lúc HISD phải đối diện với vài thử thách, chúng tôi tin tưởng vào khả năng vượt qua những thử thách đó với những giải pháp khả thi.

“Ủy Ban chúng tôi cầu chúc ông Carranza những gì tốt đẹp nhất trong nỗ lực của ông và biết ơn sự lãnh đạo mà ông đã đem đến khu học chánh này,” Chủ Tịch Rhonda Skillern-Jones nói.  “Chúng tôi nhất định tiếp tục công việc ông đã khởi sự và đưa học khu tiến bước.”

Ủy Ban sẽ họp vào thứ Năm để bàn về những bước kế tiếp.