Có thể xem chương trình lễ tốt nghiệp cho lớp 2018

Hàng trăm học sinh lớp 12 của HISD sẽ bước lên khán đài vào mùa xuân này trong các nghi lễ ra trường được dự trù vào ngày 26 tháng Năm cho đến 9 tháng Sáu.

Hầu hết các buổi lễ sẽ xảy ra tại vài địa điểm chung quanh thành phố (chính yếu là Barnett Fieldhouse, Butler Fieldhouse, Delmar Fieldhouse, NRG Arena, đại học Texas Southern University, và Wilkins Pavilion).

Một vài tổ chức sẽ diễn ra sớm (HSPVA và E-STEM vào ngày 26 tháng Năm và 31 tháng Năm, theo thứ tự tương ứng) hay trễ hơn (Liberty HS vào 10 tháng Sáu), do đó nhớ kiểm lại thời khóa biểu và địa điểm trong HoustonISD.org/GraduationCalendar.