Monthly Archives: April 2018

HISD tổ chức đại hội & diễn đàn Phụ Huynh Giáo Dục Đặc Biệt mùa Xuân

HISD kính mời phụ huynh và giám hộ đến tham dự Đại Hội và Diễn Đàn Phụ Huynh Giáo Dục Đặc Biệt mùa Xuân 2018 (2018 Special Education Spring Parent Summit & Forum) để gặp gỡ các chuyên gia giáo dục đặc biệt, tham dự các khóa học, đặt câu hỏi, và chia sẻ ý kiến về giáo dục đặc biệt trong khu học chánh.

Thời gian:  Thứ Bẩy, 28 tháng Tư, 2018
Ghi danh: 7g30-9g sáng
Đại Hội: 9g sáng – 3g chiều

[su_document url=”https://blogs.houstonisd.org/thongtin/wp-content/uploads/sites/5/2018/04/Parent-Summit-Forum-FlyerVIETNAMESE2018V2.pdf”]

Địa Điểm: Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 W. 18th St., 77092)

Đại hội bắt đầu lúc 9g sáng và bao gồm những trình bày về sự hiểu biết về IEP và thủ tục giáo dục đặc biệt, hỗ trợ học sinh đạt thành tích, hỗ trợ sự tương giao lành mạnh giữa phụ huynh và học sinh, và các dịch vụ chuyển trường. Có cung cấp thức ăn và giữ trẻ.

Nhấn vào đây để biết danh sách các trình bày về Đại Hội Phụ Huynh

Diễn đàn bắt đầu lúc 1g30 trưa và sẽ gồm phần trình bày về các dịch vụ giáo dục đặc biệt có trong HISD, cũng như cơ hội để đặt câu hỏi và chia sẻ các lưu tâm của quý vị. Có nhiều cách để đặt câu hỏi:

 • Đặt câu hỏi trong phần diễn đàn của các cuộc họp chung.
 • Nộp câu hỏi qua máy điện toán trong hành lang của Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White.
 • Email câu hỏi về SpEdSupportingParents@houstonisd.org hay vào trang HoustonISD.org/SpecialEducation để nộp câu hỏi.
 • Nộp tấm giấy nhận xét về giáo dục đặc biệt (Special Education Comment) lấy từ nhà trường, điền chi tiết, và nộp lại cho văn phòng trường, hoặc gọi điện thoại cho văn phòng và yêu cầu gửi một tấm giấy nhận xét về nhà của quý vị.

Muốn biết thêm thông tin, hãy liên lạc SpEdSupportingParents@houstonisd.org.

Phụ huynh được khuyên hãy ghi tên cho con em lớp Vườn Trẻ trong Tuần Lễ Thiếu Nhi vào 16-20 tháng Tư

Khu Học Chánh Houston đang khích lệ các phụ huynh hãy ghi danh sớm cho con em lớp vườn trẻ (pre-K) cho niên khoá 2018-2019 trong Tuần Lễ Thiếu Nhi, từ 16 đến 20 tháng Tư.

Ghi danh trước vẫn còn có thể thực hiện trước và sau tuần này, nhưng các trường đang cử hành tuần lễ “Week of the Young Child” như một quãng thời gian chính thức cho lớp vườn trẻ và để trình bày các chương trình của HISD cũng như chúc mừng các em nhỏ của học khu. Tuần “Week of the Young Child” là một cử hành thường niên được bảo trợ bởi “National Association for the Education of Young Children” (NAEYC).

Tìm kiếm một chương trình

Để tìm kiếm một trung tâm ấu nhi “Early Childhood Center” hay một trường tiểu học HISD, hãy vào trang HoustonISD.org/FindASchool. Chọn lọc trường bằng cách nhấn vào nút PK trong “Advanced Search”. Quý vị cũng có thể email cho sở “HISD Early Childhood Curriculum Department” theo địa chỉ Curriculum@HoustonISD.org.

Điều kiện

Mọi trẻ em đủ bốn tuổi cho đến ngày 1 tháng Chín và sống trong vòng ranh giới của HISD đều được nộp đơn. Để vào lớp vườn trẻ miễn phí, con em quý vị phải đạt được một trong những tiêu chuẩn sau:

 • Không thể nói và hiểu tiếng Anh
 • Bất lợi về kinh tế (có thể tham dự chương trình ăn trưa National School Lunch)
 • Con em của một thành viên các Lược Lượng Quân Sự Hoa Kỳ
 • Từng trong tình trạng con nuôi
 • Vô gia cư
 • Con của một viên chức thuộc thành phần bảo an, cứu hỏa, và cấp cứu y tế đủ điều kiện để được giải thưởng “Star of Texas Award”

Nếu con em quý vị không có những điều kiện kể trên, các em có thể theo học lớp vườn trẻ có lệ phí và nếu còn chỗ trống.

Để ghi danh

Để giữ một chỗ cho con em, hãy liên lạc với trường muốn chọn hoặc vào trang mạng HoustonISD.org/PreK để lấy xuống tờ đơn “Intent to Apply”. Hãy nhớ kèm theo các giấy tờ sau khi ghi danh:

 • Giấy khai sinh
 • Hồ sơ chủng ngừa
 • Chứng minh lợi tức (cùi chi phiếu tiền lương mới nhất)
 • Thẻ căn cước có hình của cha mẹ

Để hoàn tất thủ tục ghi danh, phụ huynh phải nộp một tờ “Official Pre-K Application Form”, có trước khi tựu trường 60 ngày. Đơn này có thể lấy từ trên mạng trong “HoustonISD.org/PreK” hay lấy từ trường.

 

HISD tổ chức Đỉnh Nghệ Thuật lần đầu tiên vào cuối tuần này

Sở Nghệ Thuật mới của khu học chánh sẽ tổ chức “Fine Arts Summit” (đỉnh nghệ thuật) từ 8g sáng đến 1g30 trưa vào thứ Bẩy, 7 tháng Tư, tại trường Westbury High School (11911 Chimney Rock Road, Houston, 77035).

Các giáo chức môn nghệ thuật thuộc mọi cấp lớp được khuyến khích tham dự và nghe thuyết trình từ diễn giả chính là ông John Abodeely, trưởng ban điều hành của “the Houston Arts Alliance” và là cựu giám đốc điều hành của “Committee on the Arts and the Humanities” (ban nghệ thuật và nhân văn) của Tổng Thống. Giáo chức nào tham dự sẽ được thưởng $100.

Đều có gì cho mọi người

Các tham dự viên sẽ nghe từ nhiều người chuyên môn trong Texas, họ sẽ trình bày về các đề tài trong việc giáo dục kịch nghệ tỉ như giúp học sinh thành lập và trình bày một tập hồ sơ về công việc của mình, thành lập một bộ với ngân khoản giới hạn, và hỗ trợ các học sinh đổi giống.

Được dẫn dắt bởi các nhà giáo dục, ban quản trị học khu, các đại diện đại học, các giáo sư, và chuyên gia kỹ nghệ, các giáo chức môn nghệ thuật sẽ tham dự các đề tài quan trọng cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 tỉ như: thẩm định và các ý tưởng về một ngân sách, khởi sự một chương trình mới trong trường, làm thế nào để đến với mọi học sinh trong trường, thấu triệt UIL, và ngay cả ca đòan trình diễn.

Các giáo chức nghệ thuật thưởng lãm sẽ có thêm kinh nghiệm về làm bản in, sử dụng các tài liệu được tặng bởi cộng đồng. Các giáo chức sẽ học cách sử dụng các tài liệu được tặng và cách áp dụng kỹ thuật vào bài học. Cũng sẽ có một phòng nghệ thuật địên toán, ở đây các giáo chức có thể biết cách giảng dậy để giúp học sinh có được các khả năng nghệ thuật của thế kỷ 21. Các khóa họp sẽ được hướng dẫn bởi các giáo chức nghệ thuật, giáo sư đại học, và nghệ nhân địa phương.

Các người dậy vũ sẽ khám phá cách diễn đạt vô ngôn và thông tin qua cử điệu, kỹ thuật múa, đèn sân khấu, bài học, và ý niệm về tương lai của giáo dục môn vũ.

“Arts Integration Track”

Với nhiều giáo chức HISD đang đưa nhiều hình thức nghệ thuật vào lớp, Sở Nghệ Thuật HISD đã thiết lập một chuỗi phát triển chuyên môn được gọi là “Arts Integration Track”. Chuỗi này được thiết lập cho các giáo chức ELA, khoa học, xã hội học, và toán muốn đưa thêm các yếu tố nghệ thuật vào học trình.

“Arts Integration Track” sẽ cung cấp các nguồn năn cho các giáo chức để giúp họ bắt đầu hành trình trong việc sử dụng bốn loa0i nghệ thuật trong lớp cho tới khả năng tốt đa để có lợi cho mọi học sinh. Các giáo chức sẽ có cơ hội để biết thêm về chương trình này trong ngày tổ chức.

Giám đốc ban nhạc nổi tiếng trường Waltrip được vinh dự là Giáo Chức của Tháng

<!–<!–
20180403_Teacher of the month – Images by Houston Independent School District

Thứ Ba là ngày ngạc nhiên cho Giám Đốc Ban Nhạc Trường Trung Học Waltrip, ông Jesse Espinosa được chọn là “Sterling McCall VIP Services Teacher of the Month,” giáo chức của tháng Tư bởi TGĐ Lâm Thời là Ts. Grenita Lathan.

“Ông Espinosa rất xứng đáng với giải thưởng này và hôm nay tôi rất vui mừng để nhìn nhận các nỗ lực của ông,” Hiệu Trưởng Dale Mitchell nói. “Ông có đam mê và quyết tâm thúc giục học sinh trong ban nhạc hãy tiến xa hơn nữa.”

Ông ngạc nhiên không nói nên lời vào sáng thứ Ba, không ai từ chối rằng chính tinh thần của cựu học sinh trường Waltrip và cựu chiến binh này đã giúp cho chương trình ban nhạc của trường Waltrip được vinh dự là một chương trình âm nhạc thuộc “Top 5” trên toàn quốc Hoa Kỳ.

Những nỗ lực mới đây của ông Espinosa còn đưa ban nhạc “Waltrip Ram Band” vào chung kết giải “Dr. William P. Foster Project Award of Excellence”, một giải thưởng toàn quốc để vinh danh các chương trình có phẩm chất nhằm phục vụ những học sinh thường bị bất lợi để đạt được mức độ tuyệt hảo.

“Với nhiều học sinh, các giáo chức là những người đầu tiên có ảnh hưởng và tạo sự khác biệt trong đời sống học sinh mà chúng tôi phục vụ trong khu học chánh này,” TGĐ Lâm Thời Ts. Grenita Lathan nói. “Hôm nay là một minh chứng rằng đây là một cách phi thường để nói lời cảm ơn với các giáo chức ngoại hạng đó.”

Ngay từ đầu, ông Espinosa đã lập ra một con đường di sản tại trường Waltrip với đầy những thành tích đáng kể, bao gồm ngày nhạc hội thường niên trên toàn thành phố “Pre-UIL Concert Band Festival”, một ngày nhạc jazz với 25 ban nhạc và kết thúc với buổi hòa nhạc có quan khách đặc biệt.

Nếu và khi ông Espinosa quyết định ra khỏi phòng nhạc nổi tiếng của trường Waltrip trong 30 ngày tới, ông sẽ có cơ hội để vui thích lái chiếc xe “2018 Hyundai Santa Fe Sport”, do sự ưu đãi của “Sterling McCall Hyundai”.

“Tôi lấy làm vinh dự khi được công nhận, tuy nhiên đó là vì các học sinh ngoại hạng mà tôi làm việc với các em hàng ngày,” ông Espinosa nói. “Nếu không vì các em, tôi đã không được vinh dự là giáo chức của tháng Tư.”

Nằm trong chương trình “Teacher of the Month”, TGĐ Lâm Thời Ts. Grenita Lathan sẽ làm ngạc nhiên một giáo chức cùng với một đại diện từ hãng “Sterling McCall VIP Services”. Mỗi tháng, một giáo chức sẽ được tặng với một giải thưởng, một túi quà, một thẻ mua đồ miễn phí $150, và một chiếc xe thuê sang trọng.

Mỗi một Giám Đốc Vùng trong bảy học khu HISD sẽ có trách nhiệm chọn ra một giáo chức trong vùng để được vinh danh cho đến tháng Năm 2018. Các hiệu trưởng nào muốn đề cử giáo chức trong trường mình thì phải trực tiếp liên lạc với Viên Chức Hỗ Trợ Học Đường của Giám Đốc Vùng.

HISD cập nhật thời giờ bắt đầu lớp cho niên khoá 2018-19

Khu Học Chánh Houston công bố những thay đổi về thời giờ bắt đầu/chấm dứt lớp học cho niên khoá  2018-19 để cải thiện hệ thống chuyên chở đáng tin cậy và dễ dàng cho học sinh.

Những thời giờ được cập nhật gồm hai thay đổi đáng chú ý:

 • Các trường PK-8 và K-8 bây giờ sẽ thuộc nhóm các trường trung học I cấp thay vì các trường tiểu học để có thời giờ bắt đầu/chấm dứt lớp học là 8g30 sáng – 3g50 chiều.
 • Mỗi ngày sẽ được cộng thêm mười phút cho các trường trung học II cấp và 6-12 để tính vào 8 ngày về sớm vì thi cuối khóa. Thời giờ bắt đầu/chấm dứt của học sinh sẽ là 8g30 sáng – 4g chiều.

Bắt đầu vào mùa thu tới, khu học chánh sẽ hoạt động với các thời giờ bắt đầu/chấm dứt được tiêu chuẩn hóa như sau:

 • 7g30 sáng – 2g50 chiều cho các trường tiểu học và các trung tâm ấu nhi
 • 8g30 sáng – 3g50 chiều cho các lớp PK-8, K-8, và trung học I cấp
 • 8g30 sáng – 4g chiều cho các trường trung học II cấp và các trường 6-12
 • Những trường chọn lọc có thể bắt đầu/chấm dứt lớp học tùy theo mỗi trường, và phụ huynh phải liên lạc với trường để biết chi tiết. Đó là các trường Challenge HS, DeBakey HS, East Early College,  Energy HS, HAIS, HCC Transition/Food Bank, HSPVA, Jones Futures Academy, Barbara Jordan HS, Liberty HS (a.m.), Liberty HS (p.m.), Middle College HS HCC Fraga, Middle College HS HCC Gulfton, North Early College, South Early College, và TH Rogers.

Học khu sẽ thông báo thời giờ mới cho phụ huynh bằng email, điện thoại, gửi tin, và các tin trong trang mạng học khu, trang mạng trường, các mạng truyền thông xã hội, và bản tin hàng tuần.

Ủy Ban Giáo Dục nghe đề nghị về mô hình tài trợ cho niên khoá 2018-2019

Vào hôm thứ Hai, Ủy Ban Giáo Dục đã thảo luận về những đề nghị thay đổi đối với “Resource Allocation System” (hệ thống phân bổ tài nguyên) của HISD để giải quyết sự thiếu hụt $115 triệu cho niên khoá 2018-19.

Những thay đổi này gồm một giảm bớt đối với “Per Unit Allocation” (PUA – phân bổ theo đơn vị), một gia tăng trong các trường nhỏ, và sự tập trung tài trợ cho Giáo Dục Ngành Nghề và Kỹ Thuật.

HISD phải đối diện với sự thiếu hụt ngân sách $115 triệu cho niên khoá 2018-2019. Để giải quyết sự thiếu hụt này, khu học chánh đề nghị cắt giảm $70 triệu ở văn phòng trung ương. Lúc đầu, học khu đề nghị cắt giảm $45 triệu từ các trường, nhưng con số đó đã giảm xuống $34 triệu bởi sự dự đoán và phân phối số tiền không tiêu dùng từ ngân sách 2018-2019.

“Hàng năm, quỹ tiêu hao để lại cho chúng ta một số tiền không tiêu dùng trong ngân sách, mà sau đó nó đi vào sự quân bình ngân sách, hay quỹ tiết kiệm. Số tiền này giúp chúng ta trong những trường hợp khẩn cấp và để duy trì các chương trình đang diễn tiến,” Trưởng Phòng Tài Chánh HISD là Rene Barajas nói. “Trong khi chúng ta có sai số nhỏ khi sử dụng các ngân quỹ này, chúng ta vẫn còn có một ngân sách quân bình.”

Đề nghị này là kết quả của các ý kiến mà ban quản trị nhận được qua các cuộc họp với các người lãnh đạo trường và cộng đồng. Các trường sẽ tiếp tục nhận được tài trợ qua một “Per Unit Allocation” (PUA), nó phân bổ tiền theo số học sinh và cho phép các hiệu trưởng quyết định cách sử dụng đồng tiền này cho trường của mình.  Các hiệu trưởng vẫn có sự uyển chuyển để sử dụng số tiền được phân bổ cho trường tùy ý. Tuy nhiên số PUA sẽ bị giảm bớt từ $3,522 xuống $3,432 cho trường trung học II cấp và trường tiểu học, và từ $3,558 xuống $3,468 cho trường trung học I cấp. Tài trợ cho chương trình Achieve 180, nó hỗ trợ các trường kém trên toàn HISD, sẽ vẫn tiếp tục.

HISD nhận thấy rằng theo mô hình PUA, các trường nhỏ khó có thể đáp ứng được các nhu cầu căn bản. Để giải quyết những bất bình đẳng đó, học khu đề nghị một sự gia tăng cho các trường nhỏ từ $7.5 triệu lên $18.7 triệu. Có 83 trường nhỏ đủ điều kiện cho sự gia tăng này, và kể cả các trường trung học II cấp có ít hơn 1,000 học sinh, trường trung học I cấp có ít hơn 750 học sinh, và các trường tiểu học có ít hơn 500 học sinh. Ngoài ra, tài trợ cho Giáo Dục Ngành Nghề và Kỹ Thuật sẽ được tập trung.

“Đề nghị này đưa chúng ta vào đúng đường để có thể trình bày một ngân sách lên các Ủy Viên mà nó tốt nhất cho các trường trong niên khoá 2018-2019,” tổng giám đốc lâm thời Grenita Lathan nói. “Chúng ta muốn biết chắc là những trường có nhiều nhu cầu nhất được sự trợ giúp thêm cần để thành công.”

Dưới đề nghị tài trợ này, các hiệu trưởng sẽ tùy ý thuê nhân viên để đáp ứng các nhu cầu độc đáo của trường và giải quyết các dịch vụ thiết yếu.

Triển lãm When I Grow Up’ sẽ được tổ chức vào 14 tháng Tư

Tuy được gọi là “When I Grow Up” (khi tôi lớn lên) cuộc triển lãm này đều có một số điều cho học sinh thuộc mọi lứa tuổi. Mục tiêu của sinh hoạt miễn phí này là để MỌI học sinh biết đến nhiều loại nghề nghiệp trong vùng Houston.

Ngày hội miễn phí này sẽ xảy ra từ 10g sáng đến 1g trưa thứ Bẩy, 14 tháng Tư, tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 W. 18th St.). Sinh hoạt này sẽ bao gồm tìm hiểu ngành nghề và các sinh hoạt khám phá, kể cả “Kid’s Workshop”. Hơn 75 công ty sẽ có mặt để thảo luận về các cơ hội ngành nghề với các kỹ nghệ ở Houston.

Các học sinh trung học II cấp có thể được giúp hoạch định tương lai, và sẽ có thông tin về các ngành nghề trong kỹ nghệ xây cất, thẩm mỹ, thu thanh/thu hình, và nhiều thứ khác. Tham dự viên có thể tham dự các hội thảo, thăm “Career Ready Wagon”, và xem học sinh trình diễn. Ngoài ra, sẽ có các cuộc thi học sinh và các đại diện từ các tổ chức học sinh.