“Summer of Fun METRO Pass” giúp học sinh đi xe buýt miễn phí trong mùa hè

“The Summer of Fun Pass” là một thẻ đặc biệt được cấp cho các học sinh từ K-12 (và đại học) được đi miễn phí khi dùng các phương tiện của METRO như xe điện (light-rail), xe buýt, và dịch vụ “Park & Ride” từ 1 tháng Sáu cho đến 1 tháng Chín, 2018.

Có bốn cách để xin thẻ “Summer of Fun Pass”:

  • Làm đơn trên mạng trong trang RideMETRO.org
  • Nộp đơn qua bưu điện sau khi điền đơn đính kèm
  • Nộp đơn qua bưu điện bằng cách gọi số 713-635-4000 để xin đơn
  • Đích thân đến METRO RideStores, 1900 Main St. hoặc 1001 Travis St. (ngày trong tuần từ 8g sáng – 5g chiều)

Người nộp đơn phải cung cấp một trong những giấy tờ sau: thẻ học sinh, phiếu điểm, hay thời khóa biểu lớp.

Những gì các em phải làm để được đi xe miễn phí là chạm thẻ “Summer of Fun Pass” của mình vào hộp “Q Box “ để trả tiền cho chuyến đi. Hộp “Q Box” ở đằng trước xe buýt, gần người lái xe, và trên mọi trạm đón xe điện METRORail.

Thẻ “Summer of Fun Pass” là một dạng độc đáo của thẻ “Student METRO Q® Fare Card”, và cách dùng giống nhau. Chỉ có khác biệt là thẻ “Summer of Fun Pass” cho đi xe MIỄN PHÍ cho đến 1 tháng Chín, 2018. Sau đó thẻ này chuyển lại thẻ thông thường “Student METRO Q® Fare Card”, đòi hỏi các em phải trả tiền cho mọi chuyến đi. Nếu các em trả trước tiền trong thẻ, các em sẽ được bớt nửa giá.

Hãy nhớ rằng các em không thể dùng thẻ thông thường “Student METRO Q® Fare Card” để đi xe miễn phí. Nó trông giống như thẻ Q Card thường nhưng được xếp đặt để đi xe miễn phí cho đến 1 tháng Chín. Sau đó, các em sẽ trở lại sử dụng thẻ thông thường “Student METRO Q Card.”

METRO yêu cầu mọi người sử dụng “Summer of Fun Pass” phải đăng ký thẻ trước khi sử dụng. Nếu bị mất hay bị ăn cắp, METRO sẽ cung cấp một thẻ khác MIỄN PHÍ – những thẻ thay thế trong tương lai sẽ có phí tổn là $10.