Trên 30 trường HISD chiếm được một chỗ trong “2017 Texas Honor Roll”

Ba mươi mốt trường trong Khu Học Chánh Houston được đưa vào bảng danh dự “2017-2018 Educational Results Partnership Texas Honor Roll” vì thành tích cao và sự thành công của học sinh.

Bảng danh dự “2017 Honor Roll” nhận biết những trường tiểu học, trung học nào đã cho thấy thành tích cao của học sinh, cải tiến thành tích, và giảm bớt khoảng cách thành tích. Với các trường trung học II cấp, sự nhận biết “Honor Roll” còn bao gồm các biện pháp để chuẩn bị học sinh lên đại học. Năm nay, “Texas Honor Roll” nhìn nhận 729 trường có hiệu năng cao đặc biệt về thành tích học vấn và giảm bớt khoảng cách thành tích.

“Chúng tôi hân hạnh được nhận biết là một học khu trong bảng danh dự của Texas bởi các nhà lãnh đạo giáo dục và thương mãi ở Texas,” TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Tôi vô cùng hãnh diện về các giáo chức và hiệu trưởng, khi họ tiếp tục chú trọng đến học sinh và sự tiến bộ của các em.”

Các trường chiếm được một chỗ trong bảng danh dự “Honor Roll” thì thuộc về một trong hai loại – “Star Schools” hay “Scholar Schools”. Sự ấn định này được dựa trên thành tích học sinh về bài thi “State of Texas Assessments of Academic Readiness” (STAAR).

Hai mươi trường HISD được ấn định là “Star School” vì được coi là có thành tích cao và có tối thiểu 333 phần trăm học sinh thuộc loại kinh tế khó khăn. Mười trường HISD được coi là “Scholar School” vì được coi là có thành tích cao và ít hơn 33 phần trăm học sinh thuộc loại kinh tế khó khăn.

Ngoài ra, ba trường HISD còn được ấn định đặc biệt là “STEM School” vì có điểm toán và khoa học thuộc 10 phần trăm các trường trong Honor Roll.

Các trường HISD có trong bảng danh dự Texas 2017 (Texas Honor Roll) là:

“Star Schools”

Tiểu Học: Condit, De Chaumes, DeZavala, Field, Foster, J.P. Henderson, Hines-Caldwell, Lyons, Moreno, Park Place, Ed White

Trung Học I Cấp: Baylor College of Medicine Academy at James Ryan, Energized for STEM Academy West, Project Chrysalis

Trung Học II Cấp: DeBakey HS for Health Professions, East Early College, Eastwood Academy, North Houston Early College, Sharpstown International

Nhiều Lớp: Briarmeadow Charter

“Scholar Schools”

Tiểu Học: Bush, Horn, Mandarin Immersion, River Oaks, Roberts, Twain, West University

Trung Học I Cấp: Lanier

Trung Học II Cấp: Carnegie Vanguard

Nhiều Lớp: T. H. Rogers

“STEM Schools”

Tiểu Học: Lyons

Trung Học I Cấp: Project Chrysalis

Trung Học II Cấp: DeBakey HS for Health Professions