HISD mở rộng chương trình vườn trẻ miễn phí, nguyên ngày tại trường Woodson PK-5

Những cung ứng mới bao gồm sự chuyên chở miễn phí và giữ trẻ sau giờ học, với các em 3 và 4 tuổi, tỉ lệ học sinh giáo chức là 11:1

HISD đang mở rộng chương trình vườn trẻ nguyên ngày tại trường “Woodson PK-5 Leadership Academy” để đem cho các học sinh 3 đến 4 tuổi trong vùng Sunnyside cơ hội tham dự một chương trình có phẩm chất mà nó sẽ giúp cho việc xây dựng nền tảng học hành vững chắc và sẽ có chuyên chở, giữ trẻ sau giờ học, và các nhu cầu sức khỏe của các gia đình trong vùng.

Trường sẽ tổ chức ba sinh hoạt để khích lệ phụ huynh ghi danh, gồm ngày ghi danh lớp vườn trẻ, tuần hành khu xóm, và ngày hội ghi danh với các quà tặng học cụ cho các em 3 đến 4 tuổi, chủng ngừa, và thực phẩm miễn phí.

Những học sinh nào tham dự lớp vườn trẻ trường Woodson trong niên khoá 2018-19 sẽ được lợi từ sự giảng dậy đa giác quan, thực tập từ các giáo chức giỏi, cũng như:

 • Một trợ giáo trong mỗi lớp với tỉ lệ học sinh-giáo chức là 11:1
 • Tùy ý chọn lớp song ngữ
 • Chuyên chở miễn phí cho học sinh vườn trẻ trong vòng 2 dặm, với các xe buýt có đai an toàn và một người phục dịch
 • Giữ trẻ miễn phí cho đến 6g chiều
 • Miễn phí bữa ăn sáng, trưa, và tối
 • Mọi lớp có bàn ghế mới và tài liệu giảng dạy
 • Giúp giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần và thể chất, nhu cầu thực phẩm và chỗ ở, và nhiều thứ khác
 • Lớp cho phụ huynh

Các trẻ phải sống trong vùng ranh giới HISD và không cần thuộc về vùng Woodson để tham dự chương trình vườn trẻ này.

“Chúng tôi vui mừng khi mở rộng chương trình để phục vụ cộng đồng tốt hơn và để giúp các phụ huynh chuẩn bị con em vào lớp mẫu giáo,” Hiệu Trưởng Stephen Gittens của trường Woodson nói. “Chúng tôi vừa mới hoàn tất hai lớp vườn trẻ, các em cho thấy sự tiến bộ rất nhiều trong suốt năm. Một số các em đã biết đọc. Lớp vườn trẻ ở Woodson thật có giá trị.”

Ghi danh thế nào

HISD khuyên các phụ huynh hãy ghi danh cho con em trong trung tâm mới của trường Woodson với một vài sinh hoạt như sau:

 • Ghi danh lớp Vườn Trẻ: Thứ Hai, 11 tháng Sáu từ 7g30 đến 4g30. Sẽ có người phân phát đơn. Hãy đem theo giấy tờ cần thiết như được liệt kê dưới đây.
 • Tuần Hành Khu Xóm (Pre-K Neighborhood Block Walk): thứ Hai, 18 tháng Sáu. Nhân viên trường Woodson HISD sẽ đi bộ đến các khu xóm chung quanh trường Woodson để cho biết thông tin về chương trình này và khích lệ phụ huynh ghi danh.
 • Lễ Hội Ghi Danh (Woodson Pre-K Registration Carnival): 10g sáng – 2g trưa ngày 28 tháng Sáu. Vui nhộn, trò chơi, chủng ngừa miễn phí (đem theo hồ sơ chủng ngừa của con em), phân phát học cụ cho các em từ 3 đến 4 tuổi, và thực phẩm miễn phí. Hãy đem theo giấy tờ cần thiết như được liệt kê dưới đây.

Phụ huynh cũng có thể đến trường từ thứ Hai – thứ Năm, từ 8g sáng đến 3g chiều để lấy đơn ghi danh.

Ai có thể ghi danh

Lớp vườn trẻ nguyên ngày miễn phí dành cho các trẻ 3 và 4 tuổi dựa trên một trong các tiêu chuẩn sau:

 • Không thể nói và hiểu Anh ngữ
 • Kinh tế thiệt thòi (đủ điều kiện tham dự chương trình ăn trưa trong trường)
 • Con của một phần tử thuộc Quân Đội Hoa Kỳ
 • Từng là con nuôi
 • Vô gia cư (không cần giấy tờ để ghi danh)

Đem theo những gì

Phụ huynh muốn ghi danh cho con em thì phải đem theo các giấy tờ sau để đăng ký:

 • Lợi tức cha mẹ (chi phiếu, thư, SSD)
 • Minh chứng nơi cư ngụ (biên lai điện nước, hay thuê mướn)
 • Giấy khai sinh nguyên thủy của con
 • Thẻ an sinh xã hội của con
 • Hồ sơ chủng ngừa của con
 • Căn cước của cha mẹ

Một nghiên cứu mới đây của Đại Học Rice thấy rằng chương trình vườn trẻ của HISD hiển nhiên gia tăng khả năng vào lớp mẫu giáo chỉ sau một năm khi so với những học sinh nào không tham dự lớp vườn trẻ. Cuộc nghiên cứu này còn cho thấy những học sinh nào tham dự lớp vườn trẻ thì học hành tốt hơn trong các lớp từ K-12, sẽ tốt nghiệp, và kiếm được lương cao sau này.

Muốn biết thêm thông tin về chương trình vườn trẻ trường Woodson, hãy gọi 713-732-3600.